Debatt

Vad hände sedan i Varberg? Sjukhusledningen avsatt och flera stridsfrågor löstes över en natt

Sjukhuschefen för Halmstads lasarett Anders Dybjer utsågs till sjukhuschef för både Halmstads lasarett och Varbergs sjukhus till och med 2010 och den gamla sjukhusledningen upplöstes med omedelbar verkan.

Anders Dybjer säger till Sjukhusläkaren att han nu ska göra en översyn av hela ledningsorganisationen.

Den 15 oktober meddelade också chefläkaren, Gösta Rüter att han lämnar sin tjänst.
Men det viktigaste som hände efter Sjukhusläkarens avslöjanden och läkarkårens enade protester var att en rad frågor som läkarna kämpat för i åratal utan att någon lyssnat genomfördes över en natt, säger Johan Vaktnäs, överläkare på medicinkliniken i Varberg.

Frågan om vårdplatskoordinator. Från och med den 1 november ska en vårdplatskoordinator vara på plats.
– Vi hade krävt det i över tre års tid utan resultat. Nu får vi till stånd en sådan tjänst vilket blir en enorm hjälp för alla, säger fackets representant i Varberg Niklas Brywe.

Barnfrågan: En av de frågor som utlöste stridigheterna i Varberg var medicinklinikens protester mot att ta emot akut sjuka barn, då läkarna på kliniken inte ansåg sig ha rätt kompetens. Frågan har nu lösts till allas belåtenhet. Förutom prio 1-fallen som kommer att omhändertas gemensamt med narkosläkarna på Varbergs sjukhus så får Halmstads sjukhus nattetid ansvara för de akut sjuka barnen. Dagtid blir det som förut att akuten i Varberg och sjukhusets barnläkare tar ansvaret.

Flextidsavtalet: Beslutet om att häva flextidsavtalet är nu upphävt.

AT-läkarnas jourtjänstgöring: Beslutet om AT-läkarnas jourtjänstgöring är uppe för granskning med förhoppning om ett mer läkarvänligt förslag.

Ny ledarstil. Nye sjukhuschefen Anders Dybjer har utlovat en öppnare ledarstil med mer kommunikation med klinikerna. Han ser nu över arbetsformerna och ledningsorganisationen.
Överläkaren Johan Vaktnäs, på medicinkliniken, berättar att det varit väldigt jobbigt periodvis med alla stridigheter, men att det varit värt det.
– Det är väldigt glädjande att det visat sig att det går att förändra en dålig situation om man lägger ned tid och kraft och läkarkåren enas.
Christer Bark
PS. Förra sjukhuschefen, Kristina Wallentin, är arbetsbefriad av landstingsledningen under uppsägningstiden med full lön under ett år. Därefter utlöses det förmånliga pensionsavtal hon tecknad med landstinget som ger henne rätt att gå i pension vid 60 års ålder.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera