Debatt

”Utöka patientlagen med valfrihet i slutenvården”

Karin Båtelson.

Utöka patientens rätt att välja vård i hela landet till att även omfatta slutenvården, och inrätta en nationell väntelista. Det skriver representanter för Läkarförbundet och flera patientorganisationer i en debattartikel i Dagens Samhälle idag, däribland Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson. 

Patientlagen som trädde i kraft 1 januari 2015 är ett litet, men otillräckligt kliv i rätt riktning, menar skribenterna. Om patientlagens intentioner ska bli verklighet, menar de, måste ambitionsnivån när det gäller patientens reella valfrihet höjas betydligt. Därför bör rätten att söka vård i hela landet omfatta både slutenvården och öppenvården.

”När fritt vårdval gäller över nationsgränserna i Europa finns inte längre något giltigt skäl för att patientens valmöjligheter ska begränsas inom det svenska sjukvårdssystemet. Då öppenvården kan vara väl så komplicerad som slutenvården är också ekonomiska argument svaga.”

Skribenterna påpekar också att även slutenvården gynnas av att det uppstår en viss konkurrens om patienterna.

”Vi föreslår därför att regeringen snarast lägger ett lagförslag till riksdagen om att utveckla patientlagen så att patientens valfrihet även omfattar slutenvården.”

Skribenterna vill även se att en nationell väntelista inrättas, och att Socialstyrelsen bör få uppdraget att utveckla en sådan väntelista.

” En väntelista som möjliggör för patienten att jämföra både väntetider och medicinsk kvalitet och service över hela landet. Reell valfrihet kräver bra information att bygga valen på.

”En heltäckande valfrihet i kombination med nationell väntelista menar vi skulle ge betydande kvalitetsförbättringar, öka transparensen och insynen i vården samt bidra till ett mer likvärdigt vårdutbud över landet. Särskilt stor nytta skulle det göra inom sjukvårdens krisområden.”

Debattartikeln har undertecknats av Läkarförbundets ordförande, Heidi Stensmyren, Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordförande och första vice ordförande i Läkarförbundet och Ove Andersson, ordförande i distriktsläkarförbundet och andre vice ordförande i Läkarförbundet, samt en rad patientorganisationer.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-06

Tema: Cancer/väntetider/standardiserade vårdförlopp / Julquiz / Dansk sjukvård / Förenade anställningar / Patientinflytande / Helgläsning

Prenumerera