Debatt

Utan sanktioner blir det aldrig bättre

Problemet är antagligen brist på sanktion. Brist på utkrävt ansvar.

Socialstyrelsens meningslösa utredningar leder ingenstans. Alla kan strunta i dem och personligt ansvar av rättsligt slag uteblir.

Felen som man skyller på, underbemanning och platsbrist kommer att uppenbara sig igen och igen och igen.

Ända tills organisationen eller individen straffas för det. Lägger någon in en patient på en avdelning som saknar kompetens att handlägga tillståndet och detta leder till komplikationer så är detta ett handlande där ansvar skall utkrävas hela vägen uppåt.

Säger politikern eller ledningen att akuta kirurgiska bukfall kan läggas in på en ögon­avdelniing så får man ta ansvar för det. Och skriftligen informeras om konsekvenserna.

På något sätt måste det svida, göra ont att göra grova fel med mortalitet som följd.

Amerikanarna har ekonomiska ersätt­ningar för malpractice som är alltför höga, summor på 130-200 miljoner kr. Men nivåer i Sverige på 5-10 miljoner för ett förspillt liv är inte orimliga och skulle nog få mången politiker och sjukhusledare att hicka till. Pengar har en förunderlig kraft.
Nya ersättningsnivåer vid begångna fel måste skapas. Gärna genom domstolsförfarande. Nuvarande patientförsäkrings ersättningsnivåer är löjligt låga. Ny lagstiftning måste till.
Återinför dessutom HSAN för fall med dödlig utgång.

Om den politiska ledningen informerats om att deras ramar och organisatoriska beslut kan få allvarliga medicinska konsekvenser till och med död så skall dessa kunna dömas och straffas, bötfällas vid inträffade haverier.

Annars säger man rent ut att de saknar ansvar. Och vi kan lägga oss på andra sidan och somna om.

Olof Magnusson, pensionerad före detta överläkare i kirurgi.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera