Debatt

Undersökning av europeisk toppklass

– Det går alltid att säga att det är för få som svarat, men undersökningen visar klart och entydigt att organisationen befinner sig i en svår sitaution. Värdena för de kliniker som fått lägst index är bland de lägsta jag sett. Det är ingen tvekan om att sammanslagningen av de stora sjukhusen Karolinska och Huddinge skapat stora problem med många beslutsled och oklarheter, säger Anders Westlund, professor på Handelshögskolan som varit metodologisk expert och designat undersökningen.

Anders Westlund är en av Europas främsta experter när det gäller mätningar av prestationer i näringsliv och förvaltningar.

I mitten på 1990-talet valdes han till ordförande för den tekniska kommission som bland annat på uppdrag av EU-kommissionen grundade EPSI (European Performance Satisfaction Index).

Uppdraget var att ta fram mätmetoder för att kunna mäta Europas näringslivs och förvaltningars prestationer.

EPSI har idag vuxit till en internationell organisation som håller i jämförande mätningar i närmare 20 länder. EPSI står bland annat bakom driften av ”Svenskt kvalitetsindex”.

Anders Westlund menar att om klinikcheferna på de kliniker som fått låga indexvärden inte gör något åt problemen kommer det på sikt att leda till ännu sämre resultat i det arbete som utförs.

Enligt honom bör klinikcheferna vara tacksamma över att de fått en så kvalificerad belysning av en verksamhet som de ansvarar för.

Metodologiskt är det europeisk toppklass på undersökningen. Det handlar alltså inte om en vanlig SIFO eller Temo-undersökning.

– Det är vad vi experter kallar för ”Best-practise”. Sjukhusläkarföreningen ska vara stolt över att ha gjort en sådan här avancerad och användbar undersökning, menar han. (Ladda hem undersökningen som pdf)

Rankingen av Stockholms kliniker har fått stor medial uppmärksamhet. Anders Westlund håller med om att ranking har stor psykologisk effekt på viljan att förbättra sig, men menar att det största värdet med Sjukhusläkarföreningens och SYLF:s undersökning är att den visar vilka de bakomliggande orsakerna är till indexvärdena.

– Resultaten är väldigt användbara för klinikledningarna när de ska prioritera vad som behöver förbättras.

Svaren ger också en analysmätning på vilken förbättringspotential som finns, menar Anders Westlund, som har många exempel på att det går att förbättra sig

– Jag har varit med om en lång rad undersökningar i andra branscher där man fått låga siffror och tagit dem på allvar och trängt in i de bakomliggande orsakerna och därmed lyckats vända dåliga arbetsmiljöer till väldigt bra arbetsmiljöer.

Många är skeptiska till att det går att jämför små kliniker på ett litet sjukhus som Norrtälje sjukhus med stora kliniker på flera hundra medarbetare på stora universitetssjukhus. Vad säger du om det?
– Undersökningen syftar till att försöka belysa vilka orsaker som ligger bakom de olikheter man ser.

Eftersom man använder sig av gemensamma mätinstrument och gemensam metodik för att ta fram måtten så går det att göra adekvata jämförelser.
– Jag har vait med om många situationer där det varit betydligt svårare. Att jämföra exempelvis grekisk sjukvård med svensk är mycket svårare med de kulturella skillnader som finns.
Sedan måste man förstå att olika sjukhus har olika förutsättningar att bereda sina anställda en bra arbetsmiljö, men det är ju också det som framkommer i en del av resultaten, menar Anders Westlund.

Undersökningen ska nu följas upp av en likadan senare i år, därefter hoppas Anders Westlund att han och de fackliga läkarföreningarna ska kunna gå vidare med en undersökning år 2009 där man ska kunna titta på hur de kliniker lyckats som försökt följa förbättringsrekommendationerna.

– Det är ett viktigt område för samhället och ett empiriskt intressant material baserat på en intressant metodik, som gör att vi också funderar på att publicera oss vetenskaplig i en internationell tidskrift, säger Andrs Westlund, som nu hoppas att klinikcheferna på problemklinikerna ska knyta näven och säga att nästa gång de blir undersökta ska de ha manifesterat förbättringar.
– Undersökningen har givit dem ett bra verktyg, menar han.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-03

Tema: Sjukvården och valet 2022 / Den ojämlika vården / Hur ser partierna på SKR:s roll i svensk sjukvård? / Bo Rothstein: "Inte förenliga med vår regeringsform" / Vad hände sedan? – Anna Nergårdh har bytt spår / Jonna Bornemark: "Utan känslor blir vi dummare" / Krönikor

Prenumerera