Debatt

Svenska akutsjukhus minst produktiva i norden

Svenska akutsjukhus är mindre produktiva än i grannländerna Finland, Danmark och Norge, det visar en ny rapport.

Att de svenska akutsjukhusen är mindre produktiva än sina grannar framkommer av en studie av akutsjukhusens produktivitet som har gjorts i ett nordiskt samarbetsprojekt. Produktiviteten på akutsjukhusen mellan 1999 och 2009 har analyserats genom olika benchmarkingmetoder och slutsatserna presenteras i en rapport av Svenskt Näringsliv.

För att få fram produktiviteten har man mätt vilka resurser som används för att utföra vissa vårdtjänster.  Till skillnad från tidigare studier av sjukhusproduktivitet där vårdtillfällen, vårddagar och besök använts som variabler baseras den här studien på data över vårdtillfällen grupperade efter jämförbara diagnosgrupper, enligt det så kallade DRG-Systemet, vilket ska ge en mer rättvis jämförelse mellan sjukhusen.

Jämförelsen visar att de finländska sjukhusen har den högsta produktiviteten under alla år med ett relativt värde på 0,75 till 0,80 under maxvärdet 1,0. För de svenska sjukhusen, som ligger i botten av listan har samma siffror varit 0,51 till 0,58. I Sverige skiljer det också mycket i produktivitet mellan länssjukhusen och universitetssjukhusen, där länssjukhusen visar på bättre produktivitet. Skillnaden mellan de mest högproduktiva sjukhusen i Sverige är 40 procent högre produktivitet än det genomsnittliga sjukhuset, och genomsnittet ligger i sin tur 40 procent över de sjukhus med lägst produktivitet.

Rapporten visar också att det inte finns någon motsättning mellan hög produktivitet och hög kvalitet.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera