Debatt

Svensk Ortopedisk Förening: ”Förslaget innebär förlängd tid för specialiseringstjänsten”

Öppet brev från Svensk Ortopedisk Förening angående Västra Götalandsregionens förslag på obligatorisk tjänstgöring i primärvården för ST-läkare "inom relevanta ST-block".

Det har kommit till vår kännedom att Västra Götalandsregionen har planer på att ST läkare i ortopedi ska tjänstgöra inom allmänmedicin, med start from 2018. Syftet som vi förstår är att bland annat överföra resurser från sjukhusen till primärvården även om andra syften också nämns.

Svensk Ortopedisk Förenings, SOF, målsättning är att ST läkare i ortopedi ska uppnå de krav som återfinns i Socialstyrelsens och SOFs Handbok för specialiseringstjänst, på minst 5 års tid. I kompetensbeskrivningen för ortopedi nämns allmän medicin, som en av 25 olika specialiteter (på plats nr 19) med viktiga kompetensområde för samarbete. De 13 c­ delmålen är väl definierade. Det krävs noggrann planering och struktur för att uppnå operativ färdighet enligt delmålen med det få antal operationstillfällen  som ST-läkaren exponeras för. En betydande del av ST-läkares tjänstgöringstid är förlagd till akut- och jourtjänstgöring, med i det närmaste obefintliga möjligheter för operativ träning.

Majoriteten av besökarna på dessa akutmottagningar har skador, tillstånd och sjukdomar som även läkare i allmänmedicin kan och borde handlägga men som ST-läkare i ortopedi handlägger. Stor del av ST-tiden investeras idag utanför kärnområdet operativ handläggning av ortopediska skador och tillstånd.

VG-regionens beslut, utan att samråd med SOF har skett, om förändringar i ST-tjänster, kräver förändringar både av Socialstyrelsens och SOFs specialisthandbok. Svensk Ortopedisk Förening oroas av konsekvenserna för ST-utbildningen, inte minst i operativ träning. Dess nuvarande omfattning är ytterst begränsad, och internationellt sett på mycket låg nivå. Ett krav på tjänstgöringstid i allmänmedicin om minst två månader kan inte utan manipulativ nomenklatur styras in under befintliga c-delmål 1-13. SOF ser inte vilka moment som ska tas bort av den tilldelade tiden för att uppnå delmålen i ortopedi inom avsatt tidsram. SOF bedömer att all tjänstgöring inom allmänmedicin måste läggas utöver tiden som krävs för att uppnå specialistkompetens i ortopedi. Det innebär således en motsvarande förlängd tid för specialiseringstjänsten.

Vi vill kraftfullt påminna om att de ST-läkare, som innan ST-tjänst genomgått svensk AT, redan har och i de flesta dessutom alldeles nyligen, getts betydande insikt om VG-regions mål om: ”Ökad förståelse för arbetssätt mellan ortopedi och primärvården, ökad personkännedom och bilateral kompetensöverföring mellan vårdens olika delar som kan bidra till utveckling av nya arbetssätt och samarbetsformer” genom sex månaders tjänstgöring inom allmän medicin.

Enligt Svensk Kirurgisk Förening, SKF, har VG-regions förslag kommunicerats med Socialstyrelsen 170906 och då skulle det inte föreligga några ”formella hinder för andra ST­ utbildningar att uppfylla delar av delmål genom sidotjänstgöring i allmänmedicin”. Det stämmer inte med det besked SKF har fått från Socialstyrelsen. SKF har varit i kontakt med en av de särskilda granskare [171024] som bedömer ansökningar om specialistkompetens på Socialstyrelsen. Enligt det besked SKF har fått finns det ingenting i målbeskrivningen som anger tjänstgöring på vårdcentral som lämplig tjänstgöring för blivande kirurg. All tjänstgöring som ST-läkaren gör skall ske under handledning av handledare i relevant specialitet. Det vill säga, för att kunna uppfylla de kirurgiska delmålen finns krav på att en specialistkompetent kirurg med handledarutbildning finns tillgänglig för ST läkaren. Annars kan ST läkaren formellt sett inte tillgodoräkna sig tjänstgöringen och kommer således att behöva förlänga sin ST med motsvarande tid. Motsvarande förhållande torde gälla även för ortopedisk kirurgi.

Svensk Ortopedisk Förening är aktiva inom den Europeiska gemenskapen i form av UEMS/EBOT (European Board of Orthopedics and Traumatology}. Där har under 10 års tid förts diskussioner om hur ortopedutbildningen ska kunna harmoniseras i Europa. Centrala UEMS har 2017 antagit European Training Requirements, ETR, iortopedi och traumatologi. Att tjänstgöra utanför fem kärnområden, vilket allmän medicin inte tillhör, ligger inte inom ramen för ETR. SOF ser att den största utmaningen i ST-utbildning är att ge tillräcklig operativ träning, inte tjänstgöring i allmän medicin.

För att uppnå sitt syfte med ökad förståelse mellan ortopedi och primärvård föreslår SOF att VG-region överväger att låta ST läkare i allmänmedicin få möjlighet att tjänstgöra på ortopedklinik. Med tanke på hur stor del av allmänmedicin som berör rörelseorganen borde en så kallad ”randning” inom ortopedi vara en obligatorisk del i ST i allmänmedicin, men är idag mycket ovanligt. En sådan placering kan rymmas inom såväl delmål c4, ”folksjukdomar” såsom degenerativ ledsjukdom, osteoporos, mm, samt c5, ”bedöma, remittera och följa personer med sjukdomstillstånd som behöver vård utöver den egna enhetens resurser” enligt delmålsbeskrivnigen  för allmän medicin.

Svensk Ortopedisk Förening efterfrågar samråd för att diskutera hur vi kan få ökad förståelse för arbetssätten mellan primärvård och ortopedi.  Vi välkomnar även en diskussion om hur ST läkarna i ortopedi bäst ska kunna uppfylla målen i Socialstyrelsens målbeskrivning i Västra Götalandsregionen. Vi anser dock inte att det sker genom tjänstgöring inom primärvården, vilket enbart förlänger ST-tjänstgöringen eftersom ST-läkaren placeras på enhet utan ortopedisk handledning och utan att exponeras för patienter som gör att något mål i målbeskrivningen kan uppfyllas.

Enligt Svensk Ortopedisk Förening innebär VG-regions förändring av ST-utbildning i Ortopedi en förlängd tid till specialistkompetens i Ortopedi utan förbättring av kvalitet på vare sig utbildning eller det patientnära omhändertagande.

Hans Mallmin, professor
Tf Utbildningsansvarig, vice Ordförande Svensk Ortopedisk Förening
Magnus Karlsson, professor
Ordförande Svensk Ortopedisk Förening
Nader Mafi, specialistläkare
Kvalitets- och SPUR-ansvarig, Svensk Ortopedisk Förening
Nils Hailer, professor
Vetenskaplig sekreterare, Svensk Ortopedisk Förening
Erik Lind, specialistläkare
Facklig sekreterare, Svensk Ortopedisk Förening
Anna Apelqvist, överläkare
Skattmästare, Svensk Ortopedisk Förening
Yosef Tyson
Ordförande Epifysen (ST-läkarföreningen inom Svensk Ortopedisk Förening)

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Warning: array_push() expects parameter 1 to be array, string given in /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-content/themes/shl/functions.php on line 1873 Warning: array_search() expects parameter 2 to be array, string given in /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-content/themes/shl/functions.php on line 1874 Fatal error: Uncaught Error: Cannot unset string offsets in /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-content/themes/shl/functions.php:1874 Stack trace: #0 /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-content/themes/shl/functions.php(1937): get_related_posts(24129) #1 /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-content/themes/shl/single.php(469): more_articles(24129) #2 /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-includes/template-loader.php(74): include('/storage/conten...') #3 /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-blog-header.php(19): require_once('/storage/conten...') #4 /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/index.php(17): require('/storage/conten...') #5 {main} thrown in /storage/content/36/4002236/sjukhuslakaren.se/public_html/wp-content/themes/shl/functions.php on line 1874