Debatt

Svensk förening för endokrin kirurgi: Det råder ingen revirstrid

Vi vill från SFEKs styrelses sida förtydliga att så inte är fallet och att den här typen av halskirurgi i huvudsak sköts av endokrinkirurger i Sverige.

Dock finns det platser som utgör undantag och där ÖNH-läkare i bästa samförstånd av tradition och pga lokala förutsättningar ansvarar för denna typ av kirurgi.

Det nya nationella vårdprogram för thyreoideacancer som håller på att sjösättas är ett bra exempel på att det råder god grannsämja mellan specialiteterna då representanter från båda specialiteterna har varit delaktiga i arbetet med att utarbeta detta vårdprogram.

Någon revirstrid likt den Thomas Zilling antyder med sitt exempel från Danmark vill vi inte kännas vid i Sverige. Däremot håller vi med om att det är mycket viktigt att våga ta i frågorna som berör högvolym kontra lågvolym samt nivåstrukturering av den högspecialiserade sjukvården. Styrelsen, SFEK (Svensk förening för endokrin kirurgi).

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera