Debatt

Specialistläkare i öppenvård mår sämre än sjukhusspecialister

Av de offentligt anställda specialisterna i öppenvården sade 31 procent att de är trötta eller nedstämda, 33 procent har värk i huvud, nacke eller axlar och 27 procent har sömnsvårigheter flera gånger per vecka.– Att en tredjedel av specialisterna i öppenvården redovisar så mycket besvär är oroväckande, säger Viktoria Hjalmar, styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen, som analyserat enkäten.

Av samtliga specialistläkare som svarade på stressbarometern, uppgav 21 procent att de var trötta eller nedstämda flera gånger i veckan, 13 procent sade att de lider av värk och 15 procent har sömnsvårigheter flera gånger i veckan.

”Måste analyseras”

– Att specialistläkare i öppenvården mår sämre än andra har vi inte känt till tidigare. Det måste vi analysera och diskutera närmare, säger Viktoria Hjalmar. Det är dock välkänt att distriktsläkare rapporterar om en stressig arbetsmiljö.

– Sjukhusläkarföreningens enkät visar att specialisterna i öppenvården inte har sämre löneläge. Det skiljer inte heller på möjligheterna till fortbildning och utvecklingssamtal, vilket tyder på att det är arbetssituationen som är betungande, menar Viktoria Hjalmar.

Eftersom det är något som inte belysts tidigare efterlyser nu Viktoria Hjalmar synpunkter och erfarenheter från läkare runt om i landet.

– Är arbetsbelastningen högre inom öppenvården, är mottagningarna sämre organiserade, eller är det ensamarbetet som är belastande? undrar Viktoria Hjalmar. Snedrekrytering med en större andel kvinnor kan också vara del av förklaringen.

Stressbarometern visar nämligen också att kvinnliga läkare mår sämre än manliga.

29 procent av de kvinnliga läkarna svarade att de är trötta eller nedstämda flera gånger i veckan mot 16 procent av männen. 19 procent av kvinnorna och 10 procent av männen har värk flera gånger i veckan och nästan dubbelt så många kvinnor jämfört med män, 21 procent mot 12 procent, uppger att de har sömnsvårigheter.

– Att kvinnliga läkare tenderar att ha mer stressrelaterade besvär, så som i samhället i övrigt, måste också analyseras vidare och åtgärdas. Jämställdhetsaspekten måste genomsyra alla villkor som berör läkarens arbete, menar Viktoria Hjalmar.

När det gäller ålder visar specialistenkäten ingen större skillnad mellan äldre och yngre läkare.

– Att småbarnsföräldrars dubbelarbete inte slår igenom i de yngre grupperna är positivt, men kan bero på att få av våra medlemmar har riktigt små barn. Kanske är arbetet i sig så pass betungande att åldern har mindre betydelse, vilket ju i så fall inte är positivt, menar Viktoria Hjalmar.
Det spelar heller ingen större roll på vilken typ av sjukhus man arbetar, även om något fler specialistläkare på privatsjukhus säger sig vara trötta eller nedstämda, ha värk och koncentrationessvårigheter.

Men många mår också bra visar Sjukhusläkarföreningens specialistenkät. Cirka en fjärdedel har aldrig värk, sömn-eller koncentrationssvårigheter.

– Det är glädjande, säger Viktoria Hjalmar, som dock oroas av att var femte specialistläkare rapporterar besvär flera gånger per vecka och att bara nio procent av läkarna kan svara att de aldrig känner sig trötta eller nedstämda.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera