Debatt

Debatt: Slut på rean – En annan vård är möjlig

Vi, vårdpersonal, är trötta på att varenda sommar mötas av rubriker om det sommarkaos vi förväntas hantera. För varenda sommar som passerar med dessa rubriker urholkas vår trovärdighet. Vi vill möta en semesterplanering som är hållbar och som inte läggs i våra knän och på våra axlar.

Vi vill kunna behålla våra kollegor, inte se dem vittras sönder av arbetsbelastning och samvetsstress. Vi vill kunna rekrytera nya kollegor; som stannar och utvecklas.

Vi vill se en arbetsgivare som på allvar lyssnar och tar ansvar för oss och det vi ska utföra och som ger oss tid att leva för att orka. Ni kräver att vi ska vara verksamma dygnets alla timmar, skifta från dag till natt. Vi kräver att vi ska få tid för återhämtning, för att inte brinna upp. Vi kräver lyhördhet och ett slut på tystnadskulturen. Vi kräver att ni tar våra protester på allvar, för kritiken är riktad till er. Ni har pressat oss över gränsen, genom att inte agera, inte lyssna, inte ta ansvar. Att köra en bil utan att serva den är i början billigt, men blir till slut dyrt. Det priset får vi alla betala.

Vi, patienter, är trötta på att varenda sommar få vänta timme ut och timme in på att få besked, komma till, få en plats. Vi är trötta på att möta ett sommarkaos, som nu blivit ett problem året om. Vi vill möta samma läkare, ha någon som har det övergripande ansvaret över vår hälsa. Vi vill inte behöva lämna ut vårt innersta, vår sjuklighet, vår rädsla till en stafettläkare/sjuksköterska som nästa pass drar vidare till annat uppdrag. Vi vill inte längre känna oro över att bli sjuka under kritiska perioder, vara rädda för att söka vård. Vi är trötta på att drabbas av trycksår efter en natt på en sjukvårdsbrits på en akutmottagning, i väntan på en riktig säng, en riktig plats. Vi är trötta på att bli utskrivna för tidigt, för att någon sjukare än oss ska få den eftertraktade vårdplatsen, och sedan söka och ligga och vänta på britsen timtals igen.

Vi som lider av en psykiatrisk diagnos, varför ser ni inte oss. Varför måste vi vara så sjuka när vi blir inlagda att det tar månader innan vi kommit på fötter igen. Varför stjäl ni vår tid, våra liv. Ni har inte hyvlat, ni har skövlat med en motorsåg och vi far illa av att ni inte hör på oss.

Vi, anhöriga, vi vill inte behöva vara pålästa, aggressiva och slåss för våra anhöriga. För att de ska få komma till, få en plats, bli lyssnade på. Vi vill inte heller att allt ansvar ska lastas över på oss så att inte vi klarar att sköta våra jobb, våra liv. Det ansvaret måste vi bära tillsammans.

Vi inom hemsjukvård och hemtjänst, vi har inte fyra armar och lika många ben. Vi kan inte vara på flera ställen samtidigt, hur gärna vi än vill. Vi vill inte behöva springa ifrån en ensam äldre människa som inget annat vill än att vi ska stanna kvar, som stillsamt ber oss stanna, medan mobilens tjutande skär genom märg och ben. Vi vill inte behöva stänga av våra känslor för att förutsättningarna ni gett oss är en utopi.

Tillsammans har vi fått nog. Tillsammans har vi ropat, och gjort det länge. Tillsammans kräver vi en förändring och att alla beslutshavare lyssnar på oss. Stat, landsting, kommun, politik, sjukhusledning och allt annat chefsskap.

Vi kräver att ni lyssnar och förstår vad vi säger.

Det är nog nu.

Vi kräver att ni skapar förutsättningar för oss, patienter och personal, att vi kan passera genom sjukvårdens korridorer utan att fara illa. Vi kräver att ni ser till att de som ska verka i dessa korridorer får förutsättningar att göra ett bra jobb.

Tillsammans har vi samlat våra röster, vi har samlat den till en. Den rösten kommer att ljuda över landet, så att ni inte kan säga att vi visste inget, vi hörde inget, vi såg inget.

Den 4 september, samlas vi i stad efter stad.

Den 4 september, kommer vi att samla våra röster till en, till det stora vårdvrålet.

Kom, kom och höj din röst med oss!

Intitiativtagarna till ”En annan vård är möjlig 4/9”

Agneta Lenander, Charlotta Dickman och Päivi Vilkkavaara

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera