Debatt

SKL: Ingen skönmålning av verklighetens vård

REPLIK: Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, svarar på Björn Ekmans krönika "Kris? Vilken kris? – SKL, sanningen och rymden däremellan".

Läs Björn Ekmans krönika ”Kris? Vilken kris? – SKL, sanningen och rymden däremellan” här.

SKL ska ge en riktig och rättvis bild av hur det ser ut i vårdens verksamheter. Då händer det ibland att några tycker att vi skönmålar verkligheten.

SKL gör många enkäter och vi redovisar resultaten öppet och transparent. Björn Ekman menar att vi skönmålar när vi redovisar att landstingen anser att läget varit just ansträngt och inte katastrofalt.

Vad vi lägger i ordet ansträngt läge är att i alla landsting har vården fungerat även om det har varit överbeläggningar och utlokaliserade patienter.

Vi har redovisat att överbeläggningar/utlokaliseringar ökat samt att vårdplatserna varit färre jämfört med sommaren 2016.

Vi har redovisat resultat från världens största nationella journalgranskning, 65 000 journaler. Den visade att vårdskadorna hade minskat under perioden 2013-2016 men att minskningen planar ut mot slutet av perioden. I januari redovisar vi resultaten för 2017.

Vi har redovisat hur det sett ut med förlossningsvården. Av drygt 30 000 förlossningar under sommaren hänvisades endast 108 av mammorna utanför hemregionen. Det är naturligtvis inte optimalt, men det är alltid utifrån att förlossningen ska vara så patientsäker som möjligt.

Vi mörkar inte att brist på vårdplatser kan orsaka svåra problem för både patienter och personal. Inte minst när det kan vara personalbrist eller tuff arbetsmiljö som leder till att vårdplatser inte kan hållas öppna.

För att komma till rätta med det samarbetar vi med en rad fackliga organisationer. I en gemensam avsiktsförklaring har vi enats om ett 25-tal konkreta åtgärder för att säkerställa ett förebyggande arbetsmiljöarbete och i förlängningen ett friskt arbetsliv, god arbetsmiljö, förbättrade rehabiliteringsinsatser och snabbare och hållbar återgång i arbete för de som är sjukskrivna.

Det är viktiga fakta som också behövs påtalas när så mycket av det som sägs och skrivs präglas av missnöje och kritik. Det är också att tala klarspråk.

Sverige har ett demokratiskt system där hälso- och sjukvård ska ges efter behov vilket i de allra flesta fall fungerar bra.

Hans Karlsson
chef för avdelningen vård och omsorg, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera