Debatt

Skånes hårdare jourregler avskaffas

– Vi har lyssnat till kritiken. Skåne ska inte avvika från övriga Sverige, säger Region Skånes nye starke man, Jerker Swanstein, när han intervjuas av Sjukhusläkaren veckan före tillträdet som Regionstyrelsens ordförande.

– Trots att vi inte övertagit makten formellt har direktiv utgått till de skånska sjukhuscheferna att Skånes tuffare jourregler ska avskaffas. Vi har omvandlat direktivet till rekommendationer. Klarar man arbetstider på max 13 timmar inklusive jour så okey, men de tuffare reglerna är inte ett måste. Nu är det arbetstidslagen som gäller, menar Jerker Swanstein. En lag som han är starkt kritisk till.

– EU-direktivet och nya arbetstidslagens krav på max 48 timmars arbetsveckotid och 11 timmars sammanhängande dygnsvila är en överloppsgärning. Det är katastrof för all sjukvård norr om Dalälven, men även i Skåne får direktivet allvarliga konsekvenser för vården.

– Vi skånska politiker kan inte göra mycket åt lagen mer än att hoppas att EU:s politiker river upp direktivet när sanningens minut närmar sig och man inser konsekvenserna av det man beslutat.

Jerker Swanstein menar att det inte är EU:s uppgift att detaljreglera arbetstider utan att det är en fråga för de enskilda länderna och arbetsmarknadens parter att besluta om inom vissa yttre ramar.

– Tyvärr är det ju också så att de svenska myndigheternas tjänstemän alltid ska vara bäst i klassen och inte bara genomföra EU-direktiven först utan helst skärpa dem lite ytterligare, vilket man gjorde både inom sjukvården och fiskerinäringen med förödande konsekvenser.

Att det kommer att hända saker inom den skånska sjukvården står klart när Sjukhusläkaren får sin första intervju med Region Skånes nye starke man. Redan innan Jerker Swanstein tillträtt lovar han att reglerna om bisysslor ska lättas upp, att de administrativa bördorna ska minskas, upphandlingsreglerna för privata allmänläkare liberaliseras och fler privata alternativ släppas fram.

– Dagens bisyssloregler måste lättas upp Det är rent trams att förbjuda en sjukhusspecialist att arbeta ute i närsjukvården någon dag i veckan eller hos en privat vårdgivare. Det är bra för vården och stimulerande för läkaren, menar Jerker Swanstein.

Jerker Swanstein utovar också ett korståg mot det administrativa krånglet inom sjukvården.
Förslagen på ny organiation från Alliansen har redan lett till att regiondirektören Mats Welff beslutat att inga administratörer eller kontorspersonal får anställas i Region Skåne utan särskild prövning.

I vinter ska alla anställda inom den skånska sjukvården som har patientrelationer få en enkät från regionledningen där de uppmanas komma in med synpunkter på onödig administration.

– I framtiden kommer vi inte bara att granska förslag ur juridisk och ekonomisk synpunkt utan också vilka administrativa pålagor de kan medföra för sjukvården, säger Jerker Swanstein. Vi har redan sett till att ett förslag om kvalitetsuppföljning i folkhälsoarbetet blev bordlagt, eftersom vi först vill veta vad det betyder i form av extra uppgifter för sjukvårdspersonalen.

Ska bli bäst i Sverige på att lyssna på personalen

Alliansen lanserar också ett nygammalt förslag: Dialogkonferenser.

– Dialogkonferenserna är till för att vi politiker ska träffa sjukvårdspersonal ute i verksamheterna som inte är administratörer och höra vad som är bra och dåligt. Vi vill förvissa oss om att vi gör det bästa för patienterna och inget annat. Vi har sagt lite populistiskt att vi ska bli den bästa sjukvårdshuvudmannen i Sverige på att lyssna på personalen och våra patienter. Det är deras önskemål vi har att uppfylla och inga administratörers ambitioner.

Jerker Swanstein utlovar också flexiblare upphandlingsregler.

– Vi tänker inte fortsätta det fyrkantiga sättet att behandla familjeläkare. Vi vill få hit fler läkare, fylla alla vakanser och skapa ett bra klimat så att de läkare och sjuksköterskor som är involverade i första linjens sjukvård känner sig uppskattade även av oss som betalar dem, inte bara av patienterna. Vi kan inte ständigt ha fejder med de här yrkesgrupperna.

Mångfald utlovas

Den nya majoriteten lovar också mångfald och fler entreprenader.

– Det är en svensk socialdemokratisk uppfinning att all offentlig välfärd måste produceras av det offentliga. men den demokratiska organisationen, som politikerna är en del av, är inte skapad för att vara en effektiv arbetsgivare utan har helt andra syften och det tror jag är en belastning. Se på Frankrike, där är man inte så rigid och där har man kanske världens bästa första linjens sjukvård.

Men att avslöja några konkreta förändringar är för tidigt, säger Jerker Swanstein.

– Vi måste först formellt överta makten.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera