Debatt

Ska det införas kommunöverläkare med ansvar för vården av äldre?

Demensförbundet: Bra förslag, kommunerna förstår inte att de har ansvar för multisjuka

Stina-Clara Hjulström, ordförande Demensförbundet:
– De stora bristerna ute i kommunerna handlar ju om att man inte får tillräckligt med sjukvårdskompetens. Vi ser gärna att man utser någon som tar ansvar för det och att det är en person med geriatrisk kompetens.

Fortfarande är det så att många kommuner inte har förstått att det är svårt multisjuka som de har ansvar för.
I dag pratar man inte om patienter, utan om boende, kunder och klienter. Den här språkändringen har inneburit att man inte fokuserar på att många äldre som faktiskt är svårt sjuka behöver resurser i form av sjukvård.

Många av dem och deras anhöriga ringer till oss och vet inte vart de ska vända sig. I kommunerna säger man att de får så bra vård i hemmet. Men om det var så, hur kan vi då ha så många vårdskandaler och varför åker så många gamla in till sjukhus felmedicinerade och svårt uttorkade?

I dag vårdas många gamla i ambulansen och när de är medicinskt färdigbehandlade så skickas de hem för att efter några dagar åka in akut igen.
Vi vill se fler läkare med geriatrisk kompetens i kommunerna. Det skulle kunna vara en kommunöverläkare, under förutsättning att det inte blir en pappersmänniska. Det är också viktigt hur tjänsten utformas och att tillräckligt många tjänster tillsätts.

SKL tycker tanken är god men tror inte på förslaget

Maj Rom, läkare och handläggare vid Sveriges kommuner och landsting:
– Det är en god tanke, men om det skulle fungera och leda till några förbättringar i verkligen ställer jag mig ytterst tveksam till.
Man lyfter bara in ytterligare en person i systemet. Det är oerhört viktigt att man har en respekt för att detta handlar om ytterst komplexa frågor. Jag tycker att man ska tänka igenom förslaget ytterligare i alla dess delar.

Redan idag har läkare alla möjligheter att kontakta varandra och ordna vårdplaneringsmöten. Det görs inte i någon särskilt stor utsträckning.

”Det finns redan medicinskt ansvariga sjuksköterskor”

Anna- Karin Eklund, ordförande Vårdförbundet:

– Jag har inte sett någon närmare presentation av förslaget, men spontant tycker jag inte att det låter som en bra idé.
t Vi har ju ordnat det så att varje människa som vårdas i särskilda boenden har ett fritt val att välja en fast läkare inom primärvården. Inför man en kommunöverläkare så försvinner den här möjligheten för de äldre.

Vi har ju redan en medicinskt ansvarig sjuksköterska med rutiner och system för en kvalitetssäker vård.
De satsningar som behöver göras handlar om att skapa ett fungerande system för läkemedelsgenomgångar och fler genomarbetade vårdplaneringar där olika kompetenser ingår.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera