Debatt

Sjukhusmaten valfråga i Uppland

– Positivt om det blir av. Enköping har ett litet lasarett som passar väl för egenproducerad mat, säger Bengt von Zur-Mühlen ledamot i Sjukhusläkarföreningens styrelse och debattör med stort intresse för bra sjukhusmat.

Sjukhusläkaren når Bengt von Zur-Mühlen vid ett möte i den övergivna personalmatsalen några dagar efter nedläggningen, som gjordes sedan köket slutade laga egen mat och personalens intresse för färdiglagad mat från Västerås visade sig vara litet.

– Det är oomtvistat att personalen i Enköping såg förändringen som en försämring. Kvalitet följer inte med fjärrproduktion och centralkök, säger Bengt von Zur-Mühlen.

Nu drar även ombyggnaden av köket på Akademiska sjukhuset igång. Det gamla tillagningsköket byggs om till mottagningskök till en kostnad av 30 miljoner kronor.

– Investeringskostnaden och ombyggnaden låser fast sjukhuset vid en lösning med fjärrproducerad mat i många år. Jag undrar om sjukhusledningen har gjort någon undersökning av patienternas upplevelser av maten, före och efter förändringen?

Den fjärrproducerade maten på Akademiska sjukhuset har blivit betydligt dyrare än i landstingets kalkyler, som byggde på en portionskostnad på 55 kronor per portion. I dag betalar landstingen upp emot tio kronor mer per portion.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera