Debatt

Sjukhusläkaren avslöjar vad Mantec försöker dölja

Det var i februari som Sjukhusläkaren kunde berätta att Mantec kommit med tvivelaktiga uppgifter och överdrivit sin konsultverksamhet inom hälso- och sjukvården i Norge.

I maj bekräftades Sjukhusläkarens avslöjanden av Uppdrag Granskning som besökte de norska sjukhus som Sjukhusläkaren varit i kontakt med.

Fakturorna, som Mantec nu publicerar på sin hemsida, liksom delar av den handfull referenser som också lagts ut på nätet har svartmaskerats av företaget, men Sjukhusläkaren kan avslöja vad Mantec försöker dölja och då visar det sig att fakturorna inte är på mångmiljonbelopp som kunnat bevisa sanningshalten i företagets påståeenden till landstinget om omfattande och framgångsrika sjukvårdsprojekt i Norge.

Fakturan till Haukelands sjukhus i Bergen gäller nio timmars arbete där Mantecs konsult debiterat 3.333 kr i timmen och fakturan på konsultinsatser för 170.000 kr till Asker og Baerums sjukhus ska delas mellan Mantecs konsult Roald Ness och Thor Augun Gulbrandsen som då var konsult åt det norska konsultföretaget Habberstad, vilket också framgår tydligt av de referenser som nu finns att tillgå på nätet.

Thor Augun Gulbrandsen värvades senare till Mantec och blev VD för Mantec Helse då företaget tog sig in på den svenska sjukvårdsmarknaden.

”Vi har bara en faktura från Mantec under hela 2000-talet”


Sjukhusläkaren har varit i kontakt med Cato Boye, räkenskapschef på Vestre Viken HF, sjukhuset Asker og Baerum, som nu får figurera som referens på Mantecs hemsida.

På frågan hur omfattande Mantecs verksamhet varit på sjukhuset ber han att få kontrollera uppgifterna och återkommer efter ett par veckor med beskedet att fakturan på 170.000 kr är den enda från Mantec under 2000-talet.

”Tyder på att företaget inte har rent mjöl i påsen”


– Det är beklämmande läsning. Hade företaget haft rent mjöl i påsen hade man så klart publicerat fakturor utan maskeringar och fakturor på mångmiljonbelopp och inte fakturor som visar sig vara rena fickpengar i de här sammanhangen, säger Lennart Bråbäck, docent i pediatrik och handledare vid landstingets avdelning för forskning och utveckling.

Förutom de två fakturorna till Asker og Baerums sjukhus och Haukelands sjukhus har Mantec presenterat fem referenser på hemsidan.

En av referenserna är undertecknad av personal- och organisationsdirektören på Akers universitetssjukhus vars namn maskerats på grund av personskyddsskäl, enligt Mantec. Ett annat skäl till att Mantec vill dölja namnet kan vara att personal-och organisationsdirektören slutat sin anställning på det norska sjukhuset och sedan fått jobb hos Mantec.

Någon faktura med Mantecs namn till Akers universitetssjukhus presenteras däremot inte på Mantecs hemsida. Tidigare har inköpschefen, Karina Arnsens givit beskedet att Mantec inte utfört uppdrag åt sjukhuset eftersom företaget inte finns i sjukhusets inköpssystem.

Men det är inte bara kring sanningshalten i Mantecs norska referenser det stormat. Det har även stormat kring landstingets granskning av referenserna.

Kontrollen gjordes av dåvarande sjukhusdirektören, Jan Sundqvist i Örnsköldsvik. Som Sjukhusläkaren tidigare avslöjat arbetar även han idag som konsult åt Mantec med uppgift att skaffa nya kunder till företaget.

Det var bland annat på hans rekommendationer som Mantec fick konsultuppdragen åt landstinget i Västernorrland.

Upphandlingen var olaglig


Någon offentlig upphandling gjordes aldrig, vilket var ett lagbrott. Upphandlingen granskades av Konkurrensverket i början av året. Slutsatsen var att konsulterna inte borde ha tilldelats något kontrakt och att landstinget bröt mot lagen när Mantec anlitades 2008.

I huvudavtalet med landstinget i Västernorrland där Mantec presenterade sin verksamhet i form av powerpointbilder uppgavs att företaget genomfört 40 framgångsrika projekt inom sjukvård, bland annat på St. Olavs sjukhus i Trondheim, något som förnekades av de ansvariga på sjukhuset då de kontaktades av Sjukhusläkaren.

När nu Mantec väljer att lägga fram ”den fullständiga redogörelsen” nämns inte de påstådda konsultuppdragen på St. Olavs sjukhus i Trondheim med ett ord. Företaget presenterar inga fakturor eller referenser från sjukhuset.

Göran R Svensson menar i sitt inlägg på föregående uppslag att företaget med sina insatser sparat 100-tals miljoner kronor och att omorganisationen varit en succé, samtidigt som han beklagar att människor känt sig felbehandlade, överkörda och förorättade.

Att det går att spara 100-tals miljoner kortsiktigt om 100-tals anställda avskedas är en självklarhet, som ingen ifrågasatt. Vad som händer på sikt med sjukvården debatterade vi i Sjukhusläkaren nr 1/2010, där anställda oroades över att vården var på väg att raseras.

I samma nummer dömde organisationsforskaren Catrin Johansson ut landstingets och Mantecs tillvägagångssätt och menade att forskningen visat att det top-down-styre som uppvisats och de paniknedskärningar som nu sker inte är hållbara på sikt utan kommer att stå sjukvården i Västernorrland dyrt både ekonomiskt och i form av försämrad vård.

Lennart Bråbäck menar att Mantecs inhopp på sjukvårdsarenan både försenat och fördyrat omorganisationen av sjukvården i Västernorrland.

– Hela omställningsarbetet fördröjdes med ett halvår – till vilka kostnader? Sjukhuset kommer att bantas med 425 årsarbeten – det är 10 färre än det som ingick i den tidigare sjukhusledningens planering.

Den förra sjukhusdirektören hade personalens förtroende men sparkades därför att omställningsarbetet gick för långsamt. Man talade om att Sundsvalls sjukhus blödde och att 12 miljoner kronor rann ut ur sjukhuset varje månad. Nu börjar man se resultatet. Sparkravet på Sundsvalls sjukhus reducerades med 38 miljoner kronor – pengar som landstinget i stället måste spara in på annat håll.

Så vad vann den politiska ledningen och sjukhuset på att sparka den tidigare sjukhusdirektören, undrar Lennart Bråbäck.

– Landstingets svarta hål i Norrland blev en guldgruva för konsultföretaget, men alla andra blev förlorare.

Mantec fick under arbetets gång även hård kritik av de anställda på Sundsvalls sjukhus för att inte kunna sjukvård. Samma kritik har företaget fått i Danmark och Norge. Så här sade Are Saastad , fackligt förtroendevald på Akers sjukhus i Norge, till Sundsvalls tidning

– Våra erfarenheter är att det är de anställda som måste tala om hur det ska vara, medan det är konsulterna som får betalningen. Tyvärr har sjukvård blivit en mycket lukrativ bransch för konsultbolagen i Norge idag.

I Sjukhusläkaren nummer 1/2010 riktade överläkaren Hans Madsen, vid Ålborg Universitetssjukhus i Danmark, samma kritik:

– Vi upplevde att vi fick göra större delen av arbetet själva. Konsulterna var väldigt teoretiska och de presenterade matematiska modeller, bland annat om bemanning, som var helt orealistiska. När samarbetet var klart efterfrågade vi en slutrapport eller en dokumentation av det genomförda projektet. Men vi fick aldrig någon redovisning, vilket vi tyckte var förvånande. Vi har därefter fortsatt vårt arbete på egen hand.

Mantec hävdar i inlägget på föregående uppslag att företaget fått orättvis hård kritik av Sjukhusläkaren med kvällstidningsvinklade rubriker.

Tyvärr är de kvällstidningsvinklade rubrikerna inte konstruerade av Sjukhusläkaren utan är självförvållade av Mantec, landstinget och de konsulter som anlitas av landstinget. Att inte berätta det vi uppdagade i vår granskning hade att varit att undanhålla fakta för landstingets anställda och skattebetalarna.

Konkurrensverket fastslog att landstinget och Mantec handskats olagligt med skattebetalarnas pengar och medvetet brutit mot upphandlingslagarna. Mantecs VD, Göran R Svensson, visade sig ha dömts för svindleri och finns noterad för flera stora konkurser i Bolagsregistret. Personalkonsulten IngMarie Bäcklin, som anlitades personligen av nuvarande sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson för att sköta de känsliga avskedandena av 100-tals anställda tvingades avgå efter endast 20 timmar då det avslöjades att hon varit notoriskt kriminell och avskedats efter bedrägeri mot flera arbetsgivare.

Det var dessa fakta som skapade rubrikerna i tidningen, som Göran R Svensson kallar kvällstidningsvinklade.

Till detta ska läggas de vänskapsrelationer som avslöjades och upphandlingschefen Sören Lanners besked att han ansåg att det räckte med en muntlig genomgång och några powerpointbilder för att ge Mantec uppdraget utan offentliga upphandling, vilket lagen kräver.

Att Mantec inte skulle fått yttra sig under Sjukhusläkarens granskning är nonsens från Göran R Svenssons sida.

Ingen av Mantecs konsulter ville svara på Sjukhusläkarens frågor, antingen med hänvisning till att det rörde sig om affärshemligheter eller också med hänvisning till att frågor om sjukvård var sjukhusledningens eller landstingsledningens ansvarsområde. Göran R Svensson svarade personligen i ett mail till Sjukhusläkaren (se nr 1/2010) att man inte lämnar ut referenser annat än till nya kunder som ber om dem. Samma besked fick anställda på Sundsvalls sjukhus när det sökte uppgifter om Mantecs referenser.

Fakta | Mantec
Styrelseordföranden i Mantec International AB är Göran R Svensson. 1997 dömdes han för svindleri av hovrätten i Göteborg. Han dömdes för att ha genomfört en skenaffär i syfte att dölja för börsen hur illa ställt det var med Invents finanser.

t Mantec ägs och styrs av en trio; Göran R Svensson från Göteborg, den högerpopulistiske norske politikern Kjetil Barfelt och norrrmannen Paal Austad. Förutom konsultverksamhet sysslar man med handel av fastigheter och att förvärva, förvalta och försälja värdepapper, enligt bolagsregistret.
Moderbolaget heter Mantec International AB, där Göran R Svensson är styrelseordförande, Kjetil Barfelt är vd och styrelseledamot och Paal Austad styrelseledamot.
Mantec AB är ett dotterbolag till Mantec International AB. Samma trio sitter på samma poster även i Mantec AB.
Mantec AS i Norge styrs av Kjetil Barfelt och Paal Austad.
Mantic Health AS registrerades i april 2007 och är ett helägt dotterbolag till Mantec International AB. I styrelsen för Mantec Health AS sitter samma personer plus Mette Barfelt.
Företaget har ett aktiekapital på 100.000 kr.
2007 och 2008 betalade Mantec Health AS inte ut några löner. 2009 var intäkterna 759.220 kr och företaget hade löneutbetalningar för 416.506 kr enligt det europeiska bolagsregistret, EBR.
Mantec Management AB styrs av Göran R Svensson, Kjetil Barfelt och Per Hans Berg, men Mantec Management AB är inget dotterbolag till Mantec International AB utan är ett dotterbolag till Prosperus AB i Sverige som ensamt ägs av Göran R Svensson.
Prosperus är också moderbolag till Björsareds Fastighets AB som även det ägs och styrs av Göran R Svensson.
Prosperus ska, enligt bolagsregistret, förutom att bedriva konsult och uppdragsverksamhet inom företagsledning, ekonomi- och organisationsfrågor också förvärva, förvalta och försälja värdepapper och ägna sig åt handel med fastigheter, byggverksamhet, samt därmed förenlig verksamhet. Enligt bolagsregistret ska Mantec Management AB syssla med i stort sett samma saker; konsultverksamhet, äga och förvalta fast egendom och värdepapper.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera