Debatt

Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

– Jag blir alldeles mållös säger Synnöve Ödegård, en av landets främsta patientsäkerhetsexperter. Handlandet är katastrofalt för patientsäkerhetsarbetet. Patientdatalagen är tydlig. Det är solklart att det var fullt korrekt av läkaren att gå in i journalen

Det tragiska dödsfallet, som nu är Lex Maria-anmält, inträffade natten till den 9 juni i år. Då hade den hjärtsjuka kvinnan som remitterats till sjukhuset med dåliga blodvärden väntat i nio timmar på akuten utan att bli undersökt av läkare erfar Sjukhusläkaren. Först när tillståndet blev kritiskt tillkallades en jourläkare, men då var det för sent att rädda kvinnans liv.

Den 10 juni fick den polisanmälda läkaren, som ingår i klinikens avvikelserapporteringsgrupp, i uppdrag av upprörda läkarkollegor att skriva en avvikelserapport om händelsen.

På akuten hade då ytterligare en allvarlig incident inträffat där en kvinna fått vänta 16,5 timmar med allvarliga infektioner som lett till blodförgiftning innan kvinnan blev undersökt av läkaren som hade dagjouren den 10 juni.
Händelsen är rapporterad i en anonym avvikelserapport.

Krisstämning på kliniken

Så på morgonen den 10 juni rådde krisstämning på kliniken. Flera av läkarna upplevde att ledningen inte tog situationen på tillräckligt allvar och i anslutning till ett morgonmöte utsågs den nu polisanmälda läkaren, som inte var schemalagd på kliniken just den dagen (läkaren har en tjänst där det ingår både kliniskt arbete och forsknings- och utvecklingsarbete) av de stressade kollegorna att skriva en rapport om det tragiska dödsfallet, eftersom läkaren bedömdes ha mest tid.

Efter att ha fått uppdraget av läkarkollegorna loggade den nu polisanmälda läkaren in sig under en minut kl 9.04-9.05 för att kontrollera uppgiften hur länge den åldriga kvinnan fått vänta på akuten utan att bli läkarundersökt. Allt enligt Varbergs sjukhus avvikelserutiner där det sägs att ”i arbetet med avvikelser ingår att utreda grundorsak för att initiera åtgärder för att förhindra ett upprepande”.

För det blir läkaren polisanmäld av sjukhuschefen Kristina Wallentin som säger till Sjukhusläkaren att läkaren inte hade i patientjournalen att göra eftersom hon inte hade något behandlingsansvar för den aktuella patienten och inte var i klinisk tjänst då hon gick in i journalen.

”Inget brottsligt om syftet är att skriva en avvikelserapport”

– Har läkaren gått in i journalen i syfte att skriva en avvikelserapport på uppdrag av läkarkollegorna i patientsäkerhetssyfte och inte av nyfikenhet kan jag inte se att läkaren gjort något fel, säger Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm med tillägget att han uttalar sig generellt och inte specifikt om Varbergs-fallet.

Läkaren ville förklara sig, men fick inte

Trots att den polisanmälda läkaren inte agerat på eget bevåg ville inte sjukhuschefen Kristina Wallentin höra läkarens version när läkaren bad att få förklara varför läkaren loggat in i journalen.

När tidningen Sjukhusläkaren ställer frågan om det inte är ett omänskligt ledarskap att polisanmäla en medarbetare utan att medarbetaren får ge sin version svarar Kristina Wallentin:

– Det kan naturligtvis diskuteras vilken sorts samtal man ska ha i sammanhanget, men jag har inte sett någon anledning för den här läkaren att behöva förklara sig för mig.

Kristina Wallentin säger att beslutat att polisamäla läkaren skedde efter rekommendation av landstinget centralt och SKL.

– Vi övervägde först att ge läkaren en varning, men sedan fick vi rekommendationen från landstinget centralt och SKL att istället för en varning göra en polisanmälan och då följde vi den rekommendationen. I och med att det då övergick till att bli polissak så är det ju åklagaren som får utreda och då har vi ingen anledning att utreda längre.

Men varför fick inte läkaren förklara sig under tiden ni funderade på att varna läkaren innan ni beslutade att göra en polisanmälan?

– Det var ett ganska kort tidsförlopp. Det var det som var skälet.

Vet du vad läkarens syfte var när hon gick in i patientjournalen?

– Nej, det vet jag inte.

Känner du till att läkaren hade fått i uppdrag av läkarkollegorna att skriva en avvikelserapport?

– Det hade jag faktiskt ingen aning om, men jag har väldigt svårt att tro att man som icke behandlande läkare så att säga är den som skriver avvikelserapporten om man inte ens har varit i kontakt med patienten eller haft något ansvar för patienten.

Du skriver i polisanmälan att ”läkare får läsa en patientjournal under förutsättning att läkaren är delaktig i patientens vård och behandling och under vissa andra omständigheter”.

– Inte om man inte är i tjänst.

Ditt ställningstagande bygger alltså på att läkaren inte varit behandlande läkare och inte varit i klinisk tjänst, men det finns ju också i patientdatalagens kapitel 2 § 4 uppräknat en rad situationer då läkare har rätt att gå in i patientjournalen utan att vara behandlande läkare. Det kunde ju rört sig om ett sådant tillfälle. Borde ni inte förhört er om det innan ni polisanmälde läkaren?

– Då får det ju prövas nu av de rättsvårdande myndigheterna.

Tycker du att det är rätt forum?

– Vi har uppdagat ett journalintrång som vi har hanterat på det här sättet och nu är det en polissak. De får utreda huruvida det är en brottslig handling eller inte.

Men att gå in i patientjournalen för att göra en avvikelserapport är väl ett gott syfte?

– Jag tror inte att det är riktigt i linje med våra rutiner att vem som helst som inte varit inblandad i vård och behandling kan uppdras att göra en avvikelserapport.

– Var står det i era rutiner att det bara är behandlande läkare som får gå in i patientjournalerna och titta då man gör avvikelserapporter? Jag har läst era rutiner och hittar inget om det. Däremot står det att det är allas skyldighet att anmäla, till och med anonymt. Kan du faxa eller maila mig rutinen där det står att man måste vara behandlande läkare?

– Nej, du har säkert alldeles rätt rutin, men jag tänker så här; att om man kan uppdra åt vem som helst på kliniken att göra avvikleserapport utan att de som varit inblandade i själva vården och behandlingen eller överhuvudtaget är delaktiga i den så är det ett väldigt konstigt förfarande tycker jag. Det tror jag att du också skulle tycka. Det är väl självklart att de som har haft ansvaret i vården och som uppdagar avvikelsen också är dom som ska rapportera.

Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-02

Prenumerera