Debatt

Sahlgrenska ger ST-läkarna fasta jobb

Hon är 30 år och legitimerad läkare sedan i maj i år. Inom kort ska hon påbörja sin specialiseringstjänstgöring i geriatrik vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Mölndal.
Beskedet att samtliga ST-läkare får tillsvidareanställning från den 1 december, är efterlängtat, menar hon.

– Många som gör sin ST-tjänst har bildat familj och har dyra lån och kanske barn på dagis. Innan det nya avtalet blev klart har det funnits en stor oro och otrygghet eftersom det funnits en risk att stå utan jobb så snart man erhållit sin specialistkompetens. Och att flytta är inte enkelt när man väl har rotat sig på ett ställe, säger Isabelle Cehlin.

Har väntat med barn

Själv är hon sambo och för henne är anställningsformen viktig för att våga fatta vissa beslut.

– Jag har medvetet väntat med att försöka få barn tills jag vet att jag har en fast anställning, säger Isabelle Cehlin.

SYLF har tillsammans med Göteborgs läkarförening länge kämpat för att ST-läkarna på SU ska få samma anställningsform som andra på arbetsmarknaden. Från arbetsgivarens sida har det funnits farhågor att inte kunna fullfölja sitt utbildningsuppdrag om för många ST-läkare erbjuds tillsvidareanställning, men de farhågorna har varit överdrivna, menar Isabelle Cehlin.

– Vi har ju svårt att se att det skulle vara så. Det råder ju snarare brist på specialistläkare idag och bristen väntas bli än större i framtiden. Vi har diskuterat detta med arbetsgivaren och fört fram våra argument, och vi tycker att det har funnits en lyhördhet och en vilja att ta till sig vår argumentation, säger Isabelle Cehlin.

Enligt Högskoleverket som bedömt tillgången på läkare i Sverige fram till år 2020, behöver läkarutbildningen byggas ut med 320 nya platser per år för att läkartätheten ska vara densamma som år 2002.

Det nya avtalet är en viktig signal från arbetsgivaren att man värdesätter sina medarbetare, menar Isabelle Cehlin. Det har tidigare funnits en rädsla bland många ST-läkare att framföra kritik eller att engagera sig i olika arbetsmiljöfrågor.

Inte våga vara obekväma

– Eftersom man inte vetat om man får vara kvar så har man inte vågat riskera att uppfattas som obekväm av sin arbetsgivare. Det kan till exempel vara att man inte utnyttjar sina lagstadgade rättigheter som att gå ned i tid under föräldraledighet eller att ansöka om ledighet för forskning. Under vår Fast-Jobb.nu- kampanj hade vi medlemmar som inte vågade bära våra kampanjknappar av rädsla för att uppfattas som besvärliga, säger Isabelle Cehlin.

Inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset har det funnits olika avtal med ST-läkare, beroende på specialitet och på vilket av de tre sjukhusen man arbetar på.

Till exempel har ST-läkare inom geriatrik vid Mölndals sjukhus och ST-läkare inom barnkirurgi vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus av tradition erbjudits fast anställning så snart de erhållit sin specialistkompetens. Men om man gjort sin specialiseringstjänstgöring inom anestesi och medicin vid Sahlgrenska sjukhuset, så har man endast blivit erbjuden en begränsad anställningstid.

– Det har naturligtvis inte varit bra att vi inom Sahlgrenska universitetssjukhusen haft olika villkor för våra ST-läkare. Det känns därför bra att vi nu med det nya avtalet får en gemensam syn och att vi från den 1 december kan erbjuda trygga anställningsvillkor, säger Lars Rydhede, chef för personal- och organisationsutveckling inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Det nya avtalet ser han som en viktig personalpolitisk åtgärd och det är en markering från arbetsgivaren att man vill ha kvar ST-läkarna i organisationen.

Men varför har det tagit så lång tid att ge ST-läkare samma arbetsvillkor som andra?

– I vissa sammanhang är sjukvården konservativ. Anställningsformen har varit förlegad och vi är glada att vi nått en uppgörelse. Man har från universitetssjukhusets sida varit rädd för att inte kunna klara av utbildningsuppdraget om vi får för många tillsvidareanställda ST-läkare. Men den rädslan tror jag har varit starkt överdriven. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare och knyta våra medarbetare till oss, säger Lars Rydhede.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-05

Beläggningsgrader – överfullt på många kliniker år efter år / Informationsdriven vård i Halland / Offentlig vård möter privat aktör / Krönika: Hårdare klimat får tystnaden att växa / Pensionen – vad innebär förändringar i avtalet? / Hallå Där – Professor Ann Hellström

Prenumerera