Debatt

Så kan krisen i vården lindras

Bristen på vårdplatser slukar resurser, förvärrar sjukdomstillstånd och orsakar patientskador och personalflykt. Den onda cirkeln snurrar allt snabbare och gränsen för prioriteringar mellan svårt sjuka patienter flyttas dagligen. Våra medlemmar, men främst våra patienter, får betala priset.

Utvecklingen måste vändas, och vi vill bidra till att åter kunna erbjuda en tillgänglig och värdig vård. Därför har vi satt ihop en handlingsplan för region- och landstingsdirektörer.

  1. En personalpolitik som möjliggör en trygg vård för patienterna och ett hållbart arbetsliv i vården.Landstingsansvariga pratar gärna om personalbrist, men det stora problemet är personalflykt, orsakad av den ohållbara arbetssituation som vårdplatsbristen skapar. För att lösa vårdplatsbristen krävs därför en personalpolitik som renodlar och förtydligar arbetsuppgifter, prioriterar arbetsmiljön, premierar trofasthet och erfarenhet samt garanterar fortbildning och kompetensutveckling.
  2. Stärk läkares ledarskap. Läkare som ledare och chefer har på grund av sin medicinska expertis särskilt goda förutsättningar att prioritera användningen av vårdens begränsade resurser på ett optimalt sätt, samt utveckla nya behandlingsmetoder och arbetssätt för ett ännu bättre resursutnyttjande. Vid medicinskt och etiskt svåra prioriteringar i det dagliga arbetet krävs också att chefen har kompetens och mandat att stötta. För att skapa en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård krävs även mer långsiktiga åtgärder.
  1. Vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov.Antal och fördelning mellan olika vårdplatser ska utgå från en analys av befolkningens faktiska behov. Det är en nödvändig förutsättning för att undvika problem med överbeläggning och utlokalisering och växande vårdköer över tid. Idag saknar de flesta landsting och regioner sådana underlag och baserar istället sin dimensionering på kortsiktiga ekonomiska ramar. Detta är betydligt dyrare i längden.
  2. En nationell primärvårdsreform.Både sjukhusen och primärvården behöver resursförstärkning i dagsläget. På sikt kan dock en stark primärvård med patientansvariga läkare och tillräcklig kapacitet för medicinskt omhändertagande minska behovet av både in- och återinläggningar. Därför krävs en nationell primärvårdsreform, för att långsiktigt möjliggöra primärvårdens uppdrag, öka primärvårdens kapacitet, och därmed kunna tillgodose en större del av befolkningens vårdbehov utanför sjukhusen. Landstingen och regionerna har potential att vara drivande i den processen.

Sist men inte minst vill vi understryka att vårdplatsbristen inte har exakt samma orsaker i alla landsting och regioner, eller på alla sjukhus inom en viss region. För att hitta rätt kombination av ovanstående åtgärder och lokala anpassningar krävs därför dialog mellan professionsföreträdare och lokala beslutsfattare. Är du en av dessa? Hör av dig till din lokala läkarförening redan idag!

Karin Båtelson, ordförande Sveriges läkarförbunds vårdplatsgrupp

Bengt Hultberg, ordförande Jönköpings läns läkarförening

Carin Larnert Hansson, ordförande Östergötlands läkarförening

Cecilia Nordenson, ordförande Västerbottens läns läkarförening

Emma Spak, ordförande Göteborgs läkarförening

Lars Olén, ledamot Skaraborgs läkarförening

Henrik Östlund, ordförande Malmö läkarförening

Johan Danielsson, ordförande Kronobergs läkarförening

Johan Styrud, ordförande Stockholms läkarförening

Jonas Andersson, ordförande Blekinge läkarförening

Jonas Wallvik, ordförande Medelpads läkarförening

Linda Karsberg, ordförande Dalarnas läkarförening

Mats Stenberg, ordförande Västmanlands läkarförening

Marie Engman, ordförande Sörmlands läkarförening

Marina Tuutma, ledamot Värmlands läkarförening

Monica Prieto Arnfelt, ordförande Östra Skånes läkarförening

Olle Hollertz, ordförande Kalmar läns läkarförening

Paula Wallmon, ordförande Örebro läkarförening

Per Meijer, ordförande Hallands läkarförening

Peter Geiger, ordförande Älvsborgs Södra läkarförening

Peter Johansson, ordförande Norrbottens läkarförening

Regina Göbel, ordförande Gotlands läkarförening

Sara Sehlstedt, ordförande Jämtlands läns läkarförening

Sarah Jevrém, ordförande Nordvästra Götalands läkarförening

Torbjörn Karlsson, ordförande Upplands Allmänna läkarförening

Ylva Björklund, ordförande Gästrike Hälsinge läkarförening

Erik Dahlman, ordförande Mellersta Skånes läkarförening

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-01

Hot&våld / hat mot medicinska forskare / Personaldriven verksamhet

Prenumerera