Debatt

(S) kräver en konsekvensanalys av beslutet att schemalägga läkare

Peter Carpelan (M), personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, beskriver inte verkligheten fullt ut när han säger att alla partier står bakom beslutet om schemaläggning av läkare. Beslutet togs i landstingsfullmäktige av Allianspartierna och Sverigedemokraterna i juni förra året.

Socialdemokraterna i landstinget har således inte bifallit något beslutsärende i denna fråga. Vi har inte heller föreslagit detta i vårt budgetförslag.

Vi Socialdemokrater vill förbättra tillgängligheten i vården. Vi är angelägna om att ett förändrat avtal för läkare ska bidra till det. Läkare ska självklart inte behöva jobba när man inte behövs för patienterna.

I nuläget saknas ett viktigt underlag från den ansvariga landstingsledningen. Vid det senaste personalutskottsmötet i november efterfrågade jag en konsekvensanalys av beslutet om att schemalägga läkare med såväl möjliga effekter som en beskrivning av utgångsläget, exempelvis den rådande bristen på specialistläkare.

Någon sådan har fortfarande inte presenterats.

Vi socialdemokrater lägger därför en skrivelse till personalutskottet, idag, torsdag den 2 februari, där vi återigen kräver en konsekvensanalys. Vi behöver svar på frågor om hur schemaläggningen och arbetstiderna ser ut för läkare idag, hur det nya förslaget förväntas förändra detta samt om effekter på patientnyttan.

Under hösten 2016 har vi Socialdemokrater haft en diskussion om beslutet med fackförbund och läkare inom olika verksamheter inom landstinget. Vi har hört kritiken som är utbredd. Dessutom råder stor oklarhet kring hur verksamheterna kommer att påverkas. Läkarföreningen har sedan tidigare krävt en analys.

Vi oroas starkt av Landstingsmoderaternas oförmåga att förankra förslag och lösa vårdens verkliga utmaningar.

Ärendet har inte varit ett beslutsärende på personalutskottet. På personalutskottet i augusti samt oktober 2016 gavs information om projektet. I den muntliga informationen beskrevs hur nuvarande avtal för jour och beredskap för läkare skiljer sig avsevärt i både ersättningsdel och arbetstider mellan olika verksamheter. I samband med presentationen efterfrågade jag också en skriftlig sammanställning av detta underlag, vilket ännu inte har levererats.

Nu kräver jag att få se en konsekvensanalys! Att inte presentera en sådan vore högst oansvarigt av landstingsalliansen.

Jens Sjöström (S),

oppositionslandstingsråd, Stockholms läns landsting

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera