Debatt

Partierna duckar för sjukvårdens ödesfrågor

Ett skäl kan vara att man i allt större omfattning tycker lika. På många håll finns en ohelig allians mellan moderater och socialdemokrater i sjukvårdsfrågor och då spelar det ändå ingen roll var man lägger sin röst.

Samtidigt genomgår sjukvårdssverige strukturförändringar som sätter hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika villkor för hela befolkningen på sin spets. Aldrig har så många privata sjukvårdsförsäkringar tecknats.

I takt med att den nya vårdgarantin börjat gälla så blommar fler och fler privata sjukvårdsproducenter upp vid sidan av det offentliga. Många står idag med en fot i varje läger vilket hade varit svårt bara för några år sedan. Denna utveckling och dess konsekvenser för professionen följer vi.

I nästa nummer tar vi oss an uppdraget som läkare och chef i en alltmer föränderlig sjukvård. Men i detta nummer tar vi upp något vi saknat i debatten under årets valrörelse nämligen den ojämlika vården. Välkommen till en ny spännande höst med tidningen Sjukhusläkaren.

Thomas Zilling,
ansvarig utgivare

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera