Debatt

Privata vårdgivare får inte strypas

Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

Väntetiderna till vård växer i Sverige. Vården är bra, och kännetecknas av högt engagemang och kompetens från läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal – men tillgängligheten och kontinuiteten brister. Det finns klara utmaningar för en aktiv och engagerad sjukvårdspolitik – men regeringen och dess utredare Ilmar Reepalu ägnar all kraft åt att motarbeta en viss typ av vårdgivare.

Verkligheten är att vi behöver alla seriösa vårdgivare. Vi behöver fler som bidrar till att bygga den svenska vården, inte färre. Vi behöver lägga kraft på att öka tillgängligheten, på våra sjukhus, i specialistvården och inte minst genom att reformera primärvården. Där behövs engagemang och entrepenörsanda. Jag skriver detta just efter ett mycket intressant studiebesök i den norska primärvården, som har genomgått en stor reform. Där finns mycket att lära.

Ilmar Reepalu försvarar föga förvånande sin utredning i Sjukhusläkaren (15/12) – men han gör det genom att svartmåla de privata vårdgivarna. Om man ska strypa en hel sektor kan man förstås inte erkänna de stora vinster den medför. Och då talar vi om andra vinster än de Reepalu och regeringen fokuserar på.

Likaså gör Reepalus utredning inget för att underlätta för idéburna aktörer, vars mervärde till vården är svårt att beräkna i en traditionell upphandling. Det blir inga verktyg för landsting och kommuner att samarbeta mer långsiktigt med idéburna vårdgivare som Ersta diakoni eller Röda korset.

En aktör som hamnar i Reepalus skottglugg är Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm – Sveriges enda akutsjukhus i privat regi. Att S:t Görans skulle vara så mycket bättre än landstingsdrivna sjukhus är en myt, påstår Reepalu. Och det är sant att landstingets egna sjukhus har utvecklats i positiv riktning, tack vare aktiv ägarstyrning, beställar/utförar-relationen, och inte minst kompetensen hos medarbetarna. Men också på grund av konkurrensen. En ny och privat aktör har haft möjlighet och drivkraft att föra in nya tanke- och arbetssätt i vården. Konkurrensen om vårdidéer gynnar hela vården, personal och patienter.

Vi mäter också kvalitet och tillgänglighet på helt andra och mer förfinade sätt nu än år 2000, då vården på S:t Görans sjukhus började drivas av den privata vårdgivaren. Jämförelserna i dag är alltså betydligt mer rättvisande.

Patienter och personal är just de som har störst glädje av S:t Görans sjukhus. Nöjdheten är större, sjukskrivningarna lägre, samtidigt som mer vård utförs – till en lägre kostnad. Det visar t ex en jämförande benchmark-rapport mellan de stora akutsjukhusen i Stockholms län. Det är den ekvationen som de privata vårdgivarna kan hjälpa till med att lösa. S:t Görans har färre vårdrelaterade infektioner – och har bl.a. utvecklat ett uppmärksammat arbetssätt för hygien och städning. Man är bäst på att upprätthålla vårdgarantin, har kortast väntetider på akuten, lyckas hålla fler vårdplatser öppna och har färre överbeläggningar än de andra större akutsjukhusen. Sedan 2000 har produktiviteten ökat, mer vård utförs. S:t Görans ekonomi vållar heller inga bekymmer för landstinget. År 2000 gick sjukhuset däremot med förlust, och sedan dess har vårdgivaren – förutom att sänka kostnader och erbjuda landstinget ett lägre pris – också investerat i bolaget, dvs i vården på S:t Görans sjukhus.

Vinster i vård och välfärd är av ondo – det är utgångspunkten för Reepalus utredning och förslag. Men vinst behövs, för att privata investerare ska kunna vara med och bidra till vården. Det gäller akutsjukhus, och det gäller minst lika mycket de små vårdgivarna. Röda siffror i många landstingsdrivna verksamheter, och behov av ägartillskott från skattebetalarna som får betala flera gånger om för samma vård istället för att kunna satsa på mer och utbyggd vård, är ett betydligt större problem än svarta siffror hos privata vårdgivare.

Anna Starbrink (L)
hälso- och sjukvårdslandstingsråd Stockholm, ordförande Liberalernas välfärdskommission

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2023-05

Fortbildning / arbetsmiljö / telemedicin / taligenkänning

Prenumerera