Debatt

”Politiker måste sluta detaljstyra vården”

Övernitiska politiker och administratörer måste sluta detaljstyra vården. Det skriver representanter för läkare och patienter i en debattartikel i Göteborgs-Posten i dag.

Fokus ska ligga på mötet mellan patienten och läkaren och det är där alla väsentliga beslut bör fattas, framhåller bland andra Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, Karin Båtelson, vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarna och Ove Andersson, andre vice ordförande Läkarförbundet och ordförande i Distriktsläkarföreningen.

Debattartikeln är skriven tillsammans med ordförandena för Reumatikerförbundet, Diabetesorganisationen i Sverige, Riksförbunden Hjärt Lung och Sällsynta diagnoser samt Prostatacancerförbundet.

Under vintern har läkar- och patientföreträdarna haft några möten för att hitta möjligheter för samarbete, enligt Karin Båtelson.

– Vi har ju ett gemensamt mål och nu måste vi jobba ihop mot det. Vi kan hjälpas åt för att nå en bättre, mer sammanhängande och kunskapsstyrd vård.

Patienterna har alltid funnits i vården, varför är det viktigt att jobba ihop med dem nu?

– Patienterna är den nya maktfaktorn som syns och hörs. I dag kan patienterna så mycket mer om sina sjukdomar och det är en helt annan kraft i deras arbete. Vi hoppas fortsätta samarbetet i ett antal mer specifika frågor, som vi kommit fram till gemensamt.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera