Debatt

Patientsäkerhet rör upp känslor – tuffa tag på ortopeden i Lund

Är man inte beredd på att man kommer att riva upp fantastiskt mycket känslor så är det inte lönt att börja ett patientsäkerhetsarbete.

Det beskedet gav Pelle Gustafson, verksamhetschef för ortopeden på Lunds universitetssjukhus, när han talade på den femte nationella patientsäkerhetskonferensen i Stockholm den 2-3 februari.

Sedan ett år tillbaka bedriver kliniken ett lovordat patientsäkerhetsarbete.

– Man rör upp väldigt mycket. På ett av våra komplikationsmöten blev det till och med slagsmål, så det gäller att vara beredd på att verksamheten går in i en fas där det blir otroligt grinigt eftersom fokus är på vad vi inte klarar av och hur mycket fel vi gör. Då gäller det verkligen att hålla ihop och bestämma sig för att det man gör är viktigt, sade Pelle Gustafson.

– Det dröjde inte länge innan en av medarbetarna kom in till mig och berättade att det inte varit så grinigt på kliniken sedan medarbetaren började för 32 år sedan. Då måste man ha en värdegrund i botten och inse att det vi gör är inte för oss själva utan för att det är bra för patienterna. Alltså gör vi det, menade Pelle Gustafson.

– Man måste ha bestämt sig och vara ihärdig, annars går det inte.Men klarar man det så är det värt all möda,var Pelle Gustafsons budskap.

– Utecklingen har varit enorm. Vi jobbar mycket patientsäkrare idag, även om vi bara ser slutet på början. Nu ser medarbetarna på patientsäkerhet på ett mycket mer moget sätt. De har förstått att det inte handlar om syndabockstänkande och bestraffningar. De har insett att vi inte är perfekta och att vi måste förbättra oss. Häromdagen fick vi den första avvikelserapporten där kollegan skrev att inget hänt men att det kunde hänt och att det kan hända iframtiden, därför säger jag till redan nu. Då blir man glad. Då har det skett en förändring.

– Det var 2007 som ortopeden beslutade sig för att satsa på patientsäkerhet och ta fram ett styrdokument på 27 punkter som sedan dess reviderats.

Några extra pengar till patientsäkerhetsarbetet har ortopedklinken i Lund inte fått.

– Vi har inte fått ett öre, men vi lade stora delar av klinikens utbildningskvot på satsningen, säger Pelle Gustafson som menar att det inte alls är säkert att det behövs mer pengar för att arbeta patientsäkrare.

– Det handlar mer om att förändra kulturer och arbetssätt. Och att låta bli att förbättra patientsäkerheten för att det inte tillförs mer resurser är dumt. Däremot är jag övertygad om att ”when money talks bullshit walks”. Ska det bli någon fart på patientsäkerhetsarbetet här i landet så måste det kosta att bedriva patientfarlig vård.

Pelle Gustafson tycker att omedvetenheten är stor på många kliniker.

– Man går omkring i en farlig värld utan att veta om det. En undersökning av Socialstyrelsen 2008 kom fram till att 8,6 procent av de patienter som vårdades på sjukhus fick vårdskador.

– Om flyget accepterat sjukvårdens säkerhetsnivå skulle flygresenärerna på mitt plan idag till Stockholm sett det som fullt normalt att 10-15 av dem skadats under resan.

Några succéfaktorer

▼ Bilda ett patientråd. Det är en sak när en klinikledning
talar om att nu ska vi jobba med patientsäkerhet. Det blir
en helt annan dragkraft när medarbetare och kollegor
kommer ut och pratar.
▼ Skaffa en värdegrund.
▼ Blanda stort och smått. Det tar tio år innan man vet vad som
händer med en höftprotes, så hitta en balans mellan processmått
och utfallsmått.
▼ Acceptera att du inte är perfekt.
▼ Undvik syndabockstänkande.
▼ Ledningen har stort ansvar. Den ska uppmuntra att fel och
brister rapporteras och erkänna att dessa oftast är av systemkaraktär.
▼ Snabba på hanteringen av ärenden.
▼ Följ och redovisa resultat när det gäller avvikelser och
kvaltietsregister.
▼ Pressa ner personalomsättningen.
▼ Kontrollera och utvärdera följsamheten till styrdokumentet
minbst två gånger per år.
▼ Undvik satellitpatienter. Sätt upp en nollvision.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera