Debatt

”Orimligt att avråda från generisk förskrivning”

Generisk förskrivning skulle lösa många av problemen med dubbelmedicinering och annan felmedicinering. Det vore enklare, säkrare och mer logiskt.

Det skriver två läkare, Bengt Järhult, disktriktsläkare, och Arne Melander, professor emeritus i klinisk farmakologi och läkemedelssakkunnig i SPF Seniorerna, i en debattartikel i Svenska Dagbladet från i går.

De olika namnen på ett och samma läkemedel orsakar bekymmer för patienterna som blandar ihop dem. Värst förvirring skapar det hos de sårbaraste patienterna, skriver läkarna.

Men trots att Läkarförbundet, Svenska Läkaresällskapet, Vårdförbundet och pensionärs- och patientföreningar tillstyrkt ett införande av generisk förskrivning, valde Läkemedelsverket att avråda. Det är ett orimligt ställningstagande, anser debattörerna. De undrar om det beror  på att Läkemedelsverket inte vill stöta sig med tillverkarna av originalläkemedlen. ”Det är nämligen de som i hög grad finansierar myndig­heten”, skriver de och beskriver ordningen med att den som ska granskas försörjer granskaren, som en anakronism.

Generisk förskrivning innebär att förskrivaren anger namnet på ett läkemedels verksamma substans på receptet, i stället för läkemedlets produktnamn.

Förra ett knappt år sedan fick Läkemedelsverket i uppdrag att utreda tänkbara åtgärder för att öka patientsäkerheten vid generiskt utbyte. I uppdraget ingick att utvärdera generisk förskrivning ur ett patient- och förskrivarperspektiv. Till mångas förvåning kom Läkemedelsverket fram till att det inte kan säkerställas att ett införande av generisk förskrivning skulle ge en ökad patientsäkerhet, en slutsats som lett till en hel del kritik. Utredningen är ute på remiss och en slutlig version presenteras för regeringen 31 maj.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera