Debatt

Nu ska Karolinska satsa miljoner på att stötta cheferna

Det säger Agneta Jöhnk, HR-direktör på Karolinska universitetssjukhuset.
Hon tycker inte att det går att jämföra Norrtälje sjukhus med Karolinska, men menar att undersökningens resultat för vissa kliniker är så alarmerande att det inte går att skylla på verksamhetens komplexitet.

– Det går alltid att hitta mängder med bortförklaringar, men missnöjet på vissa kliniker kan inte negligeras. Det är också sjukhusledningens budskap till divisionscheferna.

Under de närmsta två åren kommer det att satsas 10-15 miljoner kronor extra på en rad chefs- och ledarskapsprojekt för att komma tillrätta med de problem som finns på jättesjukhuset. Av de pengarna får sjukhuset 6-7 miljoner kronor av landstinget centralt som ska gå till ledningsutveckling.

Hämta artikeln som pdf

Ett problem på Karolinska efter sammanslagningen är otydligt ledarskap.
– Vi har nu tagit fram tydligare chefsuppdrag på första linjens nivå, på verksamhetschefsnivå och på divisionschefsnivå och vi jobbar för tillfället med att att göra om delegationsordningen, så att vi kan trycka ner mer ansvar och befogenheter till dem som arbetar ute i verksamheten, säger Agneta Jöhnk.

– Vi har också kunnat konstatera att inte alla chefer är uppdaterade på sina uppdrag. De vet inte vad de får göra, vilka ansvar och befogenheter de har och vad ledningen förväntar sig av dem. För att komma tillrätta med det kommer vi att kräva att överordnade chefer för dialoger med underordnade chefer om uppdragen.

Agneta Jöhnk vill också poängtera läkarkårens nyckelroll.
– Läkarna behöver inse att de ofta har ett ledaransvar i sitt dagliga värv. Även om de inte är chefer så leder de allt som oftast en grupp.

När det gäller de läkare som är chefer tror hon att många behöver ägna mer av sin tid åt sitt chefs- och ledarskap.
– Det går säkert att kombinera att vara kliniker och chef, men jag tror inte att en och samma person kan vara på fyra ställen samtidigt.

Hur ska ni konkret tackla ledarskapsproblemen?
– Vi måste göra många saker, det går inte att göra en sak på ett så här stort sjukhus.

Samtliga chefer i de 60 ledningsgrupper som finns på Karolinska ska under två år ingå i ett ledningsutvecklingsprogram där målet är utveckla chefsgrupperna så att man som chef ska kunna få stöd och hjälp från chefskollegorna.

Dessutom ska samtliga chefer på Karolinska univeritetssjukhuset ingå i ett handledningsprojekt tillsammans med Karolinska Institutet, KI-lime. Syftet är att dels utbilda egna handledare för att hålla i handledningsgrupper, dels att erbjuda alla chefer denna handledning. I chefshandledningsgrupperna ska den som är chef kunna ta upp egna frågeställningar och problem och få dem diskuterade till skillnad från att utbildas och undervisas i chefsrollen.

I ett senare skede är tanken att handledningsgrupperna ska utvidgas att rikta sig till även andra än chefer.
Men det räcker inte med att utbilda och stötta cheferna, menar Agneta Jöhnk.

– Fotfolket måste få vara med och bestämma hur det ska se ut längst ner där de jobbar. Just nu tittar vi på 17 akutflöden för att förbättra processerna och där är det väldigt många läkare som är projektledare.

Fotnot: Agneta Jöhnk lämnar inom kort Karolinska universitetssjukhuset för ett nytt toppjobb på Sveriges Kommuner och Landsting där hon under april tillträder tjänsten som ny direktör och chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera