Debatt

Nu fråntas läkarna språket i de digitala datajournalerna

I Uppsala har man exempelvis bytt ut ”nuvarande sjukdomar” mot ”pågående hälsoproblem”. Kan synas vara ett marginellt problem, men är ett tydligt symptom på läkarbrist i de grupperingar som utformar strukturen i datajournalerna.

Språk utgör grunden för kommunikation och förståelse och har i alla tider utvecklats och förändrats.
Nya metoder och nya instrument för med sig möjligheter som kan kräva ändrade arbetssätt. Å andra sidan finns det saker och ting som inte behöver vara bättre för att det är nytt.

Många av de nya digitala sökorden såsom att behöva klassa exempelvis cancersjukdom som ett hälsoproblem grundar för missförstånd och känns fel för både sändare och mottagare.

I den digitala världen är sökorden tvång och trots idoga försök från läkarhåll i Uppsala att ändra dem ges beskedet att detta inte längre är möjligt.

Vi läkare måste vara aktiva i god tid i utformningen av nya metoder som tar plats i sjukvården och inte som idag inta en alltmer undanskymd roll och låta andra tvångsmässigt lägga ord i munnen på oss.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera