Debatt

Nu är det dags för Aktion avvikelse!

Förslaget kom från Göteborg där man skissat på följande lokala upplägg:
• Informationsdag för alla klinkombud.
• Diskutera vad för typ av avvikelser man ska
rapportera.
• Alla på arbetsplatsen tar reda på hur avvikelsesystemet
fungerar och fåbehörighet.
• Varje område har en namngiven kontaktperson,
för tips och råd, med facklig tid avsatt för detta.
• Kontakta chefläkaren för att meddela om
aktionen och be om ett ”direktklick” in på
hemsidan.
• Aktionen ska genomföras tidsbegränsat för att
uppehålla intresset och kunna genomföras med
personer som har avsatt tid för att handleda och
stötta andra.

Vad är det då som ska rapporteras?

En avvikelse är alla faktorer som går före att patienten får en bra vård. Tanken är att påvisa felaktigheter i den kliniska vardagen och konsekvent rapportera allt i det dagliga arbetet som försämrar, försenar och fördyrar vården.

Tänk på utrustning, lokaler, väntetider, transporter, bemanning, rutiner, kompetens, kontinuitet, tidsbrist,
platsbrist, IT-stöd, utbildning, budget, mm. Alltså, se med friska ögon på vad du gör på arbetsplatsen. Och hur du gör det. Och varför?

Vad är målet?

En patientsäkrare vård där bemötande och behandling ska komma i första rummet.
Resultaten ska sen gås igenom och diskuteras på arbetsplatserna och med ledningen på olika nivåer för att se vad som framkommit och hur man ska hantera
det.

Läkare ska hantera avvikelsesystemen på sin arbetsplats och att det ska kännas naturligt att avvikelserapportera vid de tillfällen uppstår. För skriver vi inga avvikelserapporter så är väl allt bra?

I veckan går ett mail ut till alla lokalföreningsordföranden om PS. Patientsäkerhetsprojektet. Aktion Avvikelse är en del av det.

Karin Båtelson, vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera