Debatt

”Nödåtgärd snarare än personalpolitik”

Fredrik Broman, ortopedöverläkare på Falu lasarett, replikerar på vad divisionschef Tomas Riman säger om felaktiga påstående i en artikel om bemanningen av narkosläkare till ambulanshelikoptern och Landstinget Dalarnas personalpolitik.

Fredrik Broman

Tomas Riman slår ner på vad han menar är sakfel: ”Det fanns till exempel inget avtalsförslag från oss i maj som narkosläkarna kunde tacka nej till”. Nej, just det! När rekryteringen sedan länge var klar och ingen fått något avtalsförslag tyckte läkarnas egen verksamhetschef att de själva skulle skriva ner sina anspråk i ett försök att åtminstone få till en dialog före midsommar. Så skedde, men Landstinget Dalarna valde att inte ens svara på skrivelsen förrän de blev kontaktade av Dalarnas Läkarförening vid en tidpunkt då utbildningen redan skulle ha börjat.

De extra helgtilläggen, som Riman ger som ett exempel på bra personalpolitik, det så kallade 24/7-avtalet, går utanpå det mesta. Desperata och hårt trängda av en mediastorm, skrev landstinget i våras ett avtal med Vårdförbundet, värt 80 MKr, att fördela bland sjuksköterskor som arbetar väldigt mycket obekväm tid. Stormen man försökte navigera igenom gällde ”Nattavtalet”, värt 30 MKr, som landstinget ensidigt sagt upp samtidigt som man tvingade all avdelningspersonal att börja arbeta varannan helg. Följden blev en personalflykt som landstinget ännu inte hämtat sig från.

Riman presenterar den helgstängda ortopedavdelningen som ytterligare ett exempel på bra personalpolitik. I det stora budgetsaneringspaket landstingsfullmäktige fick ta ställning till i förra veckan presenterade han det som en framtida besparing! Jag kallar det en nödåtgärd för att lösa den enorma personalbrist tjänstemännen har skapat.

Jag vill verkligen få folk att arbeta på Ortopeden, Tomas – de behövs och det är en fantastisk arbetsplats! Men jag har sagt många gånger, på Twitter och vid olika middagsbord: Under rådande omständigheter, dvs. med den här personalpolitiken, kan jag tyvärr inte rekommendera Landstinget Dalarna som arbetsgivare.

Fredrik Broman, överläkare på Ortopedkliniken, Falu lasarett

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera