Debatt

Forskning och human vård på agendan i Almedalen

Under Sjukhusläkarnas båda seminarier på tisdagen under Almedalsveckan är det två frågor som står i centrum – hur får vi fler läkare att forska vidare efter disputationen och hur gör vi sjukvården mer human?

– Väldigt många läkare doktorerar men väldigt få fortsätter att forska därefter. Det har bland annat medfört att färre och färre av lärarna på läkarutbildningen är läkare, säger Kenneth Lindahl, moderator på Sjukhusläkarnas första seminarium, som tycker att det är ett bekymmer när den kliniska anknytningen till undervisningen går förlorad.

– Tidigare låg Sverige långt fram när det gäller den kliniska forskningen – så är det inte längre. Det här måste vi synliggöra och diskutera. Vi kan inte bara klaga utan att ha tittat över villkoren för forskande läkare ordentligt.

Kenneth Lindahl

Till sin hjälp har Kenneth Lindahl en panel bestående av bland annat Karin Dahlman-Wright,rektor på Karolinska Institutet, en forskande ST-läkare, Kevin Afshari från Västmanlands sjukhus samt Christoph Varenhorst, forskande specialistläkare vid Uppsala universitet.
Läs mer om Sjukhusläkarnas seminarier
– Genom dem kan vi få inblick i hur man tänker precis i början av sin forskarkarriär – samt vad som krävs för att man ska fortsätta, säger Kenneth Lindahl.

Med i panelen finns även Anna Nilsson Vindefjärd som är generalsekreterare i Forska!Sverige samt Anders Henriksson landstingsråd i Kalmar. Förhoppningen från början var att även ha med Anders Blank som är vd för läkemedelsindustrin i diskussionen, men han tvingades tacka nej på grund av andra engagemang, berättar Kenneth Lindahl.

– Nu jobbar vi i stället på att få med rektorn på KI, Uppsala, Lund eller något annat universitet i stället för att få med deras perspektiv i debatten. Det viktiga är att vi kan komma fram till konkreta förslag på hur vi gör framåt. Snacka går ju – men vad är det egentligen som krävs för att förändra den negativa utvecklingen inom det här området?

Sjukhusläkarnas andra seminarium i Almedalen handlar om den problematik som uppstår när vården börjar handla mer om vilken huvudman som bär ansvar för olika delar av patientens vård och mindre om vilken behandling som är rätt.

-Hur kan vi organisera vården bättre när det kommer till exempelvis kontinuitet och vård av äldre multisjuka? säger Elin Karlsson, Sjukhusläkarnas andre vice ordförande som är moderator för seminariet ”Human vård – back to basic” som hålls i Almedalen på tisdagen.

Elin Karlsson

För inom dagens sjukvård syns goda resultat när det gäller kvalitet på många plan – förutom när det kommer till just kontinuitet, berättar Elin Karlsson.

– Särskilt utsatta är de äldre, multisjuka och där hoppas vi att Eva Nilsson Bågenholts, som är regeringens tidigare äldresamordnare och deltagare i vår panel, har flera idéer om hur problematiken går att överbrygga, säger Elin Karlsson.

Även kontaktvägarna för äldre, multisjuka in i vården kommer att diskuteras under seminariet- och där tror Elin Karlsson att Nasim Bergman Farrokhonia som är verksamhetschef för Södersjukhusets akutmottagning kommer att ha mycket att tillföra.

– Hon har jobbat mycket för att försöka förbättra för den här patientgruppen, säger hon.

Med i panelen finns också två politiker från Socialutskottet; Anna-Lena Sörenson (S) och Cecilia Widegren (M), berättar Elin Karlsson.

– Av dem vill vi gärna få svar på vad politiker kan göra för att förbättra vården när det gäller kontinuitet. Trots att de har olika partitillhörighet hoppas vi att man kan ta ett gemensamt ansvar och tänka långsiktigt kring de här viktiga frågorna, säger Elin Karlsson.

För att få med patient- och anhörigperspektivet i debatten finns Mona Andersson på plats som var aktuell i media för några år sedan när hennes bror, musikern John Ulf Andersson kom in i sjukvården efter ett benbrott och därefter blev kvar och bollades runt, berättar Elin Karlsson.

–  Hon har ett stort engagemang och som patientföreträdare kan hon vara med och belysa de problem som finns i dag och ge oss en bra grund till diskussionen.

Även kirurgen Andreas Fischer från Sjukhusläkarna, är med i panelen för att företräda professionen.

– Han är en mycket engagerad läkare som står upp för patienterna och för att hitta en möjlig väg för dem inom sjukvården. Jag hoppas på att det kommer att komma fram många konkreta förslag när det gäller kontiunitet och samarbete mellan huvudmän. Att få till en mer human vård som utgår från patinetens behov är en av Sjukhusläkarnas stora frågor i dag, säger Elin Karlsson.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera