Debatt

Medsittningar och IT-ronder förbättrar patientsäkerheten på Sahlgrenska

Om det berättade Karin Båtelson, klinisk neurofysiolog och ledamot i Läkarförbundets IT-råd.

Tips- och tricks går till på så vis att vi frågar läkarkåren vad de har för problem, vad som behöver förbättras och så samlar vi ihop frågorna och ber systemleverantörer och IT-ansvariga att förklara varför det inte fungerar. Lösningarna läggs sedan ut på intranätet där alla kan hitta de vanligaste frågorna och svaren. På så vis har vi åstadkommit en omedelbar och kontinuerlig IT-fortbildning.

Medsittningar innebär att systemleverantörer och IT-ansvariga på sjukhuset följer med läkarna under en vanlig arbetsdag under olika situationer, allt från operationer till akuten.

Under IT-ronderna är det tänkt att verksamhetschefen eller någon annan som har rätt att bestämma tillsammans med personalen och de IT-ansvariga och systemleverantören ska göra en systematisk genomgång av IT-miljön.

– Medsittningar har varit väldigt positiva. Det blir så uppenbart vad man kan förbättra menade Karin Båtelson, vars råd var att ändra det som går att förändra väldigt snabbt.

– Mycket tar alldeles för lång tid. Planera utifrån praktiskt behov. Landstingen och regionerna prioriterar stora övergripande saker som nationella patientöversikter. Det vi måste göra är att arbeta nere på processnivå, enhetsnivå, menade Karin Båtelson.

– När det gäller IT-ronderna är tanken att vi ska stycka upp vår IT-miljö. Vi ska titta på hårdvaran/mjukvaran. Var finns datorerna? Finns det skrivare? Finns det e-receptfunktion? Är datorerna snabba nog? Går de att byta ut med alla nya program och extrafix ovanpå?

– Programmen behöver en ordentlig rondning menade Karin Båtelson. När det gäller snabbheten har vi tänkt att göra typfall. Hur lång tid tar det till exempel att skriva in en patient från akuten med en läkemedelslista på sju mediciner och få fram alla röntgenbilder som krävs?

När det gälller läkarkårens IT-utbildning är det många enkla saker som missas som gör att läkarna aldrig får den utbildning de behöver, tyckte Karin Båtelson.

– Man glömmer ofta bort en så enkel sak som att läkare schemaläggs sex månader i förväg, vilket ofta leder till att läkarna inte kan delta i utbildningen när IT-systemen uppgraderas. En ständigt aktuell fråga är IT-system som går ner.

– Det händer att vi tvingas jobba blint, vilket är katastrof och inte borde få förekomma, men så länge vi tvingas arbeta med osäkrade datasystem krävs det haverirutiner, menade Karin Båtelson.

Var finns blanketter och inyg? Vad har jag för kod? Vad är arbetsplatsens kod? Var finns recepten? Hur dokumenterar jag all information under den blinda perioden och hur hanterar jag läkemedelsordinationerna?

Men allra viktigast är att få engagerade medarbetare menade Karin Båtelson och då krävs återkoppling så att det blir någon mening med att klaga.

– Lyckas vi med det tror jag att vi kan få med alla på tåget.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera