Debatt

Många arbetsgivare struntar i arbetstidslagen

Det visar Sjukhusläkarens rundringning till Läkarförbundets 28 lokalavdelningar.

I Västmanland betalade landstinget ut 800.000 kr i skadestånd år 2007 och år 2008 kommer skadeståndet att uppgå till cirka en miljon kronor.
Landstingen i storstäderna Stockholm och Göteborg har under senare år tvingats betala ut mångmiljonbelopp.

Under åren 2005 och 2006 fick Göteborgs läkarförening 1,7 miljoner kr respektive 2,6 miljoner kr i skadestånd. 2007 begärdes inget skadestånd. Istället kom parterna överens om ett lokalt avstegsavtal.

Stockholms läkarförening som ständigt har problem med okontrollerade övertider överväger i år att se över den generösa syn på dispenser som facket tidigare haft eftersom problemen inte åtgärdats och 900 personer varslats på Karolinska. Stockholms läkarförening anser att när yngre läkareoch vikarier riskerar att förlora jobben är det bättre att bemanningsfrågan blir löst.

Norrbottens läkarförening har krävt och fått skadestånd för cirka en halv miljon kronor varje år. Upplands lokala läkarförening som också fått skadestånd varje år har nu som många av de fackligt aktiva tröttnat på att det inte biter.

Under 2008 sänkte lokalföreningen därför skadeståndskravet per timme för att hitta en väg ut ur eländet mot att arbetsgivaren gick med på regelbundna träffar för att se över övertidsuttag och dispensförfaranden.

Utbildning är en lösning som visat sig framgångsrik i Malmö.
2005 beslutade Malmö lokalförening att använda hela det årets skadestånd till utbildning av sjukhusets samtliga schemaläggare, verksamhetschefer, personalsekreterare och klinikombud som utbildades under tre tillfällen. I dag finns en utarbetad checklista i Malmö hur övertidsfrågor ska hanteras som hittills fungerat väldigt väl, menar förhandlingssekreterare Carl Axel Bankert.

Men enkäten och de utbetalade skadestånden täcker inte hela sanningen. I själva verket är situationen värre än siffrorna visar.
Flera lokalföreningar begär inte skadestånd av olika anledningar trots att arbetsgivaren bryter mot arbetstidslagen. Det kan till exempel handla om att det pågår förhandlingar om jourorganisationer eller sparbeting.

Sjukhusläkarens enkät visar också att inte en enda lokalförening begär skadestånd för att arbetsgivaren underlåter att registrera arbetstider.
– Vi vet att det förekommer, men vi kan inte begära skadestånd eftersom det är omöjligt att få fram några siffror på det. Arbetsgivaren har ingen som helst koll själv. Det är skamligt, säger Solveig Norrman, handläggare på lokalföreningen i Örebro.

Dalarna valde 2006 att slopa ”engångsskadestånden” och kom istället överens med arbetsgivaren om ett förbättrat jouravtal med faktor 2.0 vardagar från kl 19 och fredagar kl 16.

De lokalföreningar som får skadestånd använder pengarna till en rad olika ändamål visar enkäten.
Vissa föreningar låter den som arbetat övertiden få skadeståndspengarna själv, andra använder skadeståndet till att exempelvis förbättra lokalföreningens service till medlemmarna och stärka kanslifunktionerna, eller till utbildningar och seminarier. Det förekommer också att skadeståndspengar skänks till välgörande ändamål som exempelvis ”Läkare utan gränser”.

Har facket på din ort begärt skadestånd för överträdelser av arbetstidslagen?

Blekinge: Nej. Skulle kunna driva cirka 25 fall, men har för tillfället valt andra sätt att påverka arbetsgivaren.
Dalarna: Ja, men inga engångspengar. 2006 gjordes istället en överenskommelse som förbättrade jouravtalet med 2.0 vardagar från kl 19.00 och fredagar från kl 16.00
Gotland: Ja: 2007: 125.000 kr.
Gästrike Hälsinge Läkarförening: Nej
Göteborg: Ja. 2005: 1,7 milj kr. 2006: 2,6 milj kr. 2007: Inget skadestånd. Istället slöts ett lokalt avstegsavtal.
Halland: Nej.
Jämtland: Nej.
Jönköping: Ja. 2006: 591.604 kr, 2007: 16.807 kr. 2008 inte klart.
Kalmar: Nej. Har avstegsavtal.
Kronoberg: Nej
Mellersta Skåne: Nej.
Malmö: Nej. 2005 års skadestånd gick till utbildning. Idag finns en checklista som används.
Medelpad: Nej
Nordvästra Götaland: Ja. Totalt cirka: 170.000 kr.
Nordvästra Skåne: Nej. Kom 2007 överens om kurs i arbetsmiljö, arbetstider och schemaläggning som ersättning för överträdelse av ATL.
Norrbotten: Ja. Har krävt skadestånd för cirka 500.000 kr varje år.
Skaraborg: Nej.
Stockholm: Ja. Mångmiljonbelopp har betalats ut under åren. Stockholms läkarförening överväger också att se över sin generösa syn på dispenser eftersom problemen inte åtgärdas och 900 personer varslats på Karolinska.
Södermanlands läkarförening: Nej.
Upplands allmänna läkarförening: Ja.
2006: 250.000 kr. 2007: 125.000 kr. 2008: 163.500 kr plus regelbundna träffar för att se över övertidsuttag och dispensförfaranden.
Värmland: Ja. 2006: Cirka 500.000 kr. 2007: Cirka 300.000 kr.
Västerbotten: -–
Västmanland: Ja. 2007: 800.000 kr. 2008: Cirka 1 miljon kr.
Ångermanland: Nej.
Älvsborg, södra: Ja. 2005: 1.445.606 kr.
2006: 811.865 kr. 2007: 317.314 kr.
Örebro: Ja. 2006: Cirka en kvarts miljon kr, men arbetsgivaren har bättrat sig. Inga skadestånd 2007 och 2008. Arbetsgivaren betalar dock utbildningsaktiviteter för “olycksfall i arbetet” då man glömt söka dispens för övertid över 200 timmar.
Östergötland: –
Östra Skåne: Nej.

* Vi frågade om skadestånden gällde A) Underlåtenhet att registrera arbetsti’der. B) underlåtenhet att begära dispens från övertidstaket C) övertidsuttag utöver beviljade dispenser. D) Annat. Svaren visade att alla skadeståndskrav gällde underlåtenhet att begära dispens från övertidstaket på 200 timmar per år.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2022-06

Tema Klimat / Vad säger forskarna? / Vad gör regionerna? / Goda exempel och smarta lösningar / Krönikor / Stor enkät – Vad önskar du av 2023?

Prenumerera