Debatt

Läkemedelsutbildningen en viktig fråga som kräver fortsatta gemensamma aktiviteter

I artikeln ger bland annat jag exempel ur min vardag på en ortopedklinik. Tidigare har läkemedelsindustrin haft stort inflytande över den information om läkemedel som vi läkare fått tillgång till. När denna information nu valts bort har den inte, i tillräckligt hög utsträckning, ersatts av annan fortbildning om läkemedel.

Informationen var tidigare månne tillrättalagd, men gav ändå viktig kunskap om läkemedel.

Jag förringar på intet sätt läkemedelskommittéernas viktiga och idoga arbete men i vårt avlånga land har kommittéernas information varierande genomslag. Självklart är kliniska läkemedelsexperters kunskap utomordentligt värdefull men i min vardag är denna expertis tyvärr svår att nå.

Det är mycket bra att svensk förening för klinisk farmakologi framför sina synpunkter och vid fortsatta aktiviteter i detta angelägna ämne kan ni givetvis bidra med intressanta aspekter på hur läkare inom alla specialiteter bör fortbildas i läkemedelskunskap.

Vi inbjuder gärna till fortsatta gemensamma aktiviteter i ämnet.

Marie Wedin
Ordförande Sjukhusläkarföreningen

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera