Debatt

Läkarförbundet sade ja till ny vårdgaranti

Förslaget från Sjukhusläkarföreningen, som utarbetats det senaste halvåret och presenterades första gången i Almedalen, antogs utan diskussion av Läkarförbundets fullmäktigemöte.
– Det är oerhört glädjande att Läkarförbundet enhälligt ställer sig bakom vårt förslag. Det kan bli ett stort steg mot vård på lika villkor över landet och en bättre sjukvård för de mest sjuka, säger Marie Wedin.
– Vår medicinska garanti tyngs inte av den nuvarande vårdgarantins uddlöshet och orimliga undanträgningseffekter. Istället för postnumret blir mötet mellan patient och läkare nu basen för den prioritering som ger förtur i vårdens köer.

Bra för de sjukaste

Garantin stärker vikten av den medicinska bedömningen och den kommer snabbt att identifiera flaskhalsar och dåliga logistiksystem. Om sjukvårdssverige säger ja till förslaget kommer patienternas ställning att stärkas överlag, men de svårast sjuka patienternas ställning stärks mest eftersom de inte klarar av att shoppa vård i det nya vårdvalssystem som sprider sig över landet., säger, Marie Wedin.

– Den nya vårdgarantin innebär att patienten får ett vårdkontrakt med en garanterad vårdplan som kommer att stärka patientens ställning. Kan inte sjukvården uppfylla kontraktet har patienten rätt att vända sig till andra vårdgivare, till och med utomlands, säger Marie Wedin som nu hoppas att Toivo Heinsoo i sin utredning om patientens rätt i vården ska uppmärksamma Läkarförbundets nya hållning och anamma förslaget.

Sjukhusläkarföreningens förslag att inrätta kommunöverläkare med ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvård av äldre i särskilda boenden och hemsjukvård antogs ockå enhälligt av Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Detsamma gällde Sjukhusläkarföreningens motion att Läkarförbundet ska verka för införandet av skärpta sanktioner för individer/företag som begår brott mot yttrandefriheten i form av att begränsa sjukvårdsanställdas rätt att yttra sig angående förhållanden på arbetsplatsen.

Patientansvarig läkare vållade debatt

Den stora debatten under fullmäktigemötet kom att gälla Sjukhusläkarföreningens och Sveriges Yngres Läkares Förenings motion om att stärka stärka den patientansvarige läkarens funktion (PAL-funktionen).

Fullmäktigemötet beslutade efter nästan en timmes debatt att säga ja till Sjukhusläkarföreningens och SYLF:s kompromissförslag att Läkarförbundet ska verka för att alla patienter ska ha en lagstadgad rätt till en fast ansvarig läkare.
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm argumenterade länge emot förslaget med motiveringen att PAL-funktionen enligt Socialstyrelsen aldrig fungerat och att en ny statlig utredning kommer att föreslå att dagens PAL-funktion avskaffas.
Uttredningen kommer att säga att verksamhetschefen ska ha en uttrycklig skyldighet att se till att patienten får en fast vårdkontakt, avslöjade Eva Nilsson Bågenholm.

– När man säger vårdkontakt innebär det att man kanske vill ha en fast diabetesläkare, men kanske också en fast diabetessköterska. Därför kan man inte säga att det ska vara en ansvarig läkare, sade Eva Nilsson Bågenholm.

Anna-Karin Stridsman nyinvald ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse var dock av annan åsikt:
– Att det inte fungerat med med PAL det vet vi, det är därför vi skrivit motionen.
Vi vill att PAL-funktionen ska tydliggöras, utvecklas och bibehållas. I utredningen om patientens rätt kommer man säkert att väcka förslaget att ta bort PAL-funktionen för att den inte fungerat, men jag tycker att Läkarförbundet ska verka för att PAL behålls.

Gunilla Colldahl-Jäderström höll med Anna-Karin Stridsman:
– Hos oss har den fungerat alldeles utmärkt. Vi måste se till att läkargruppen består stark genom vården. Vi vill vidareutveckla och tydliggöra funktionen. Tidigare har den varit luddigt formulerad. Vi vill inte ha några vårdlotsar.
Eva Nilsson Bågenholm:
– Det kommer inte att finnas några lotsar med i förslaget. Läkaren kommer att nämnas vid namn, men PAL-begreppet har förlorat sin funktion. I dag är det verksamhetschefen som har det ansvaret.

I utredningen kommer det att stå att verksamhetschefen ges en uttycklig skyldighet att se till att en fast vårdkontakt utses för att säkra patientens behov av samordning och kontinuitet. Den fasta vårdkontakten kan, men måste inte vara läkare.
Thomas Zilling, vice ordförande i Sjukhusläkarföeningen varnade för att överge PAL-funktionen.
– Jag kommer från en klinik där PAL-funktionen fungerar alldeles utmärkt. Vad det handlar om är att läkaren ska behålla det medicinska ledningsansvaret.

Avskaffa den nuvarande vårdgarantin som visat sig vara helt verkningslös trots miljardsatsningar! Ge patienten istället rätt att träffa en specialist inom 30 dagar och ett vårdkontrakt som garanterar patienten ett medicinskt motiverat behandlingsförlopp.

t Förslaget från Sjukhusläkarföreningen, som utarbetats det senaste halvåret och presenterades första gången i Almedalen, antogs utan diskussion av Läkarförbundets fullmäktigemöte.
– Det är oerhört glädjande att Läkarförbundet enhälligt ställer sig bakom vårt förslag. Det kan bli ett stort steg mot vård på lika villkor över landet och en bättre sjukvård för de mest sjuka, säger Marie Wedin.
– Vår medicinska garanti tyngs inte av den nuvarande vårdgarantins uddlöshet och orimliga undanträgningseffekter. Istället för postnumret blir mötet mellan patient och läkare nu basen för den prioritering som ger förtur i vårdens köer.

Bra för de sjukaste
Garantin stärker vikten av den medicinska bedömningen och den kommer snabbt att identifiera flaskhalsar och dåliga logistiksystem. Om sjukvårdssverige säger ja till förslaget kommer patienternas ställning att stärkas överlag, men de svårast sjuka patienternas ställning stärks mest eftersom de inte klarar av att shoppa vård i det nya vårdvalssystem som sprider sig över landet., säger, Marie Wedin.

– Den nya vårdgarantin innebär att patienten får ett vårdkontrakt med en garanterad vårdplan som kommer att stärka patientens ställning. Kan inte sjukvården uppfylla kontraktet har patienten rätt att vända sig till andra vårdgivare, till och med utomlands, säger Marie Wedin som nu hoppas att Toivo Heinsoo i sin utredning om patientens rätt i vården ska uppmärksamma Läkarförbundets nya hållning och anamma förslaget.
Sjukhusläkarföreningens förslag att inrätta kommunöverläkare med ett övergripande ansvar för hälso- och sjukvård av äldre i särskilda boenden och hemsjukvård antogs ockå enhälligt av Läkarförbundets fullmäktigemöte.

Detsamma gällde Sjukhusläkarföreningens motion att Läkarförbundet ska verka för införandet av skärpta sanktioner för individer/företag som begår brott mot yttrandefriheten i form av att begränsa sjukvårdsanställdas rätt att yttra sig angående förhållanden på arbetsplatsen.

Patientansvarig läkare vållade debatt
Den stora debatten under fullmäktigemötet kom att gälla Sjukhusläkarföreningens och Sveriges Yngres Läkares Förenings motion om att stärka stärka den patientansvarige läkarens funktion (PAL-funktionen).

Fullmäktigemötet beslutade efter nästan en timmes debatt att säga ja till Sjukhusläkarföreningens och SYLF:s kompromissförslag att Läkarförbundet ska verka för att alla patienter ska ha en lagstadgad rätt till en fast ansvarig läkare.

Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm argumenterade länge emot förslaget med motiveringen att PAL-funktionen enligt Socialstyrelsen aldrig fungerat och att en ny statlig utredning kommer att föreslå att dagens PAL-funktion avskaffas.
Uttredningen kommer att säga att verksamhetschefen ska ha en uttrycklig skyldighet att se till att patienten får en fast vårdkontakt, avslöjade Eva Nilsson Bågenholm.

– När man säger vårdkontakt innebär det att man kanske vill ha en fast diabetesläkare, men kanske också en fast diabetessköterska. Därför kan man inte säga att det ska vara en ansvarig läkare, sade Eva Nilsson Bågenholm.

Anna-Karin Stridsman nyinvald ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse var dock av annan åsikt:
– Att det inte fungerat med med PAL det vet vi, det är därför vi skrivit motionen.
Vi vill att PAL-funktionen ska tydliggöras, utvecklas och bibehållas. I utredningen om patientens rätt kommer man säkert att väcka förslaget att ta bort PAL-funktionen för att den inte fungerat, men jag tycker att Läkarförbundet ska verka för att PAL behålls.

Gunilla Colldahl-Jäderström höll med Anna-Karin Stridsman:
– Hos oss har den fungerat alldeles utmärkt. Vi måste se till att läkargruppen består stark genom vården. Vi vill vidareutveckla och tydliggöra funktionen. Tidigare har den varit luddigt formulerad. Vi vill inte ha några vårdlotsar.

Eva Nilsson Bågenholm:
– Det kommer inte att finnas några lotsar med i förslaget. Läkaren kommer att nämnas vid namn, men PAL-begreppet har förlorat sin funktion. I dag är det verksamhetschefen som har det ansvaret.

I utredningen kommer det att stå att verksamhetschefen ges en uttycklig skyldighet att se till att en fast vårdkontakt utses för att säkra patientens behov av samordning och kontinuitet. Den fasta vårdkontakten kan, men måste inte vara läkare.

Thomas Zilling, vice ordförande i Sjukhusläkarföeningen varnade för att överge PAL-funktionen.
– Jag kommer från en klinik där PAL-funktionen fungerar alldeles utmärkt. Vad det handlar om är att läkaren ska behålla det medicinska ledningsansvaret.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera