Läkarens roll och kompetens måste tillvaratas bättre

Hälso- och sjukvården i Sverige utsätts av regionerna för en okvalificerad uppgiftsglidning, som innebär att vi inte längre kan erbjuda medborgarna högkvalitativ vård. Fler och fler arbetsuppgifter som tillhör läkaryrket tas över av andra yrkeskategorier inom vården – med ursäkten att läkarna på så vis avlastas och i sin tur kan utföra mer specialiserade uppgifter. … Fortsätt läsa Läkarens roll och kompetens måste tillvaratas bättre