Debatt

Läkare mot läkare i sjukskrivningsprocessen

Läkare är som vilka människor som helst. De vill göra ett bra dagsverke och lyckas oftast men inte alltid. Försäkringskassans handläggare är som vilka människor som helst. De vill också göra ett bra arbete och lyckas ofta men inte alltid. Vad ett bra arbete är beror på vem man frågar.

Henrik Lund, riksordförande SALO. Foto: SALO

I debatten om sjukskrivningar har en grupp doldisar undsluppit ljuskäglan från grävande journalister och debattörer, nämligen de läkare som arbetar på försäkringskassan som Försäkringsmedicinska rådgivare, FMR. Dessa har en roll som för utomstående kan vara något förvirrande och kanske även för FMR själva. För att den icke fackutbildade handläggaren ska kunna ta ett beslut i ett ärende konsulterar denne FMR, allt för den byråkratiska rättssäkerhetens skull.

FMR studerar dokumentationen som inlämnats i sjukskrivningsärendet. Det har alltså inget med den sjuke att göra utan endast orden på papperen. Denne bedömer bland annat ifall dokumentationen räcker för beslut, om det finns tydliga kopplingar mellan diagnos/er och funktions/aktivitetsnedsättningar och att diagnoserna har relevans i relation till den sjukskrivningsperiod som anges. Allt utifrån standarden ICD-10.

När behandlande läkare får en begäran om komplettering gällande en patient är det inte handläggaren som ifrågasätter underlaget. Det är FMR-läkaren som underkänt intyget. Denne håller förmodligen inte med, för genom att byråkratisera processen så slipper alla inblandade ansvar. De gör ju bara sitt jobb(?) Avhumaniserande byråkrati har funnits i alla tider.

Att det uppstår förvirring och irritation hos behandlande läkare och patient är naturligt då det är handläggaren som tar beslut om sjukskrivning medan det är FMR:s bedömning som denne lutar sig mot i beslutet. FMR som är läkare ska agera utifrån sin läkaretik men är anställd av Försäkringskassan för att kritiskt granska sina kollegors intyg. Självklart blir det lojalitetskonflikter.

Här finns det alltså även en konflikt mellan läkare-läkare och inte bara läkare-FK. När regeringen ger FK i uppdrag att sänka sjuktalen så gör man det inte genom att folk blir friskare, de nekas bara komma in i systemet eller tvingas bort. Därmed kan FK visa gröna siffror och regeringen kan slå oppositionen på fingrarna med kreativ statistik. Så har det varit sedan 1990-talet och partifärgen har aldrig spelat någon roll. Arbetsförmedlingen, AF, har under många år ägnat sig åt kreativ statistik för att förvränga verkligheten. FK gör samma sak. Medan politiker slår varandra i huvudet med statistik går många under i utanförskapsträsket som skapats av politikerna. Det har gått så långt att (Kd) har varumärkesskyddat begreppet Verklighetens folk och (S) har skyddat ”Nordiska modellen” (Wikipedia). Man kan undra vem som lever i verkligheten.

Detta är alltså inte endast en konflikt mellan sjukskrivande läkare och FK. Det är en konflikt mellan läkare samt mellan en politisk marknad och människors verklighet. I förlängningen handlar det om vad det är för samhälle vi vill ha. Idag har vi tyvärr ett samhälle där sjuka och arbetslösa indirekt definieras som snyltare och hanteras med knivskarp byråkrati för att sopa problemen under mattan.

Henrik Lund,

Beteendevetare

Ordförande Sveriges Anställningslösas Landsorganisation

med lång erfarenhet av hur bland annat sjukskrivningsprocesser ser ut.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2021-03

TEMA: Sjukvårdens Framtid / Anders Anell om nationell styrning / Ordet är fritt – Louise Bringselius / TEMA: Sjukvården i Danmark / Sverige vs Danmark / Aktuell person: Björn Eriksson

Prenumerera