Debatt

Läkare borde tränas i ledarrollen tidigare

Sitt första chefsuppdrag fick han 1999 och har sedan dess deltagit i många olika chefs- och ledarskapsprogram, både i Sverige och internationellt. Han har också hunnit erfara tre olika sjukhusdirektörer sedan han började på Huddinge sjukhus som chef för den dagkirurgiska kliniken.

– Styrkan med Birgir Jakobsson är den långsiktiga och tydliga satsningen på ledarskap och processutveckling. Ett bra exempel är att man rekryterat läkare som förändringsledare i de akuta vårdprocesserna. På många sätt har styrningen på Karolinska blivit mycket tydligare, säger Tomas Movin.

Även om det finns svårigheter ser han ingen konflikt med att kombinera ett chefskap med forskning och kliniskt arbete. Högsta prioritet är patienterna, och lika viktigt är ett gott ledarskap, menar han.

– Det är en stor svaghet att inte läkare tränas i ledarrollen och interaktion med andra, förrän väldigt sent. Jag skulle önska att en ännu större andel av läkargruppen lär sig att leda, säger Tomas Movin.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera