Debatt

”Kön får inte utesluta studenter från utbildningsmoment”

Nästan 40 procent av de kvinnliga läkarstudenterna och 16 procent av de manliga upplever att de uteslutits från obligatoriska moment under utbildningen med hänvisning till kön.

Den här diskrimineringen är ett problem, konstaterar Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, och Teodor Svedung Wettervik, ordförande i Medicine studerandes förbund, MSF, på debattplats i Dagens Samhälle i dag.

Siffrorna kommer från en enkätundersökning som MSF har gjort. De kvinnliga studenterna erbjöds mer sällan än de manliga att göra vissa moment, enligt enkäten, medan de manliga oftare uteslöts vid gynekologiska och obstetriska undersökningar och vid förlossningar.

Patienter har rätt till inflytande över sin vård, men studenter har också rätt till sin utbildning, slår debattörerna fast. Får studenterna inte delta i något moment måste de få möjlighet att göra det vid extra utbildningstillfällen. ”Vården måste klara av att hantera både individen som patient, student och läkare. Här borde det inte föreligga någon intressekonflikt”, skriver de.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera