Debatt

Kaos i Stockholm med bara dryg månad kvar tills nya arbetstidslagen ska gälla

– Det händer ingenting vettigt någonstans. De förhandlingar som förts om jourer och beredskaper har runnit ut i sanden. Tjänstemännen driver ett ansvarslöst ”chickenrace” som kommer att drabba sjukvården, säger Mikael Rolfs, ordförande i läkarföreningen på Karolinska och styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen.Han menar att den senaste tidens händelser eller brist på händelser visar att det redan från början var ett cyniskt spel att blanda in uppsägningen av jour- och beredskapsavtalen i frågan om ny arbetstidslag.

– Från början var det sagt att reglerna skulle samordnas i Stockholm, men när arbetsgivaren inte orkade driva frågan har man nu svängt 180 grader och kastat ut problemet till sjukhusen som lamslagits av direktiv som inte är logiska och krav som inte går att förena med patientsäker verksamhet.

– Det finns en del verksamhetschefer som försöker lägga scheman medan andra gått in i total resignation, säger Mikael Rolfs.

Mikael Rolfs råd till läkarna är att inte ta frivilliga jourer och beredskaper och inte jobba mer än den arbetstid de vet att de får betalt för.

– Jag tycker att arbetsgivaren visar förakt mot läkarkåren och det faktum att arbetstidslagstifningen är en skyddslag.

Mikael Rolfs säger att det är viktigt att de verksamhetschefer som inte får ihop scheman och beredskaper enligt nya arbetstidslagen är noga med att deklarera det.

– Annars blir de personligt ansvariga och riskerar fängelse.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera