Debatt

Thomas Zilling: ”Jag insinuerar ingen revirstrid”

Ledaren har inte för avsikt att insinuera någon eventuell revirstrid mellan svenska specialiteter utan debatten avser vinsten av centralisering för högspecialiserad eller lågfrekvent kirurgi. Vidare att belysa de specifika problem som byggts in i svensk sjukvård genom att vi inte har en statligt finansierad vård och effekten av kommunalt självstyre.

Jag delar helt SFEK:s styrelses uppfattning att när professionen själv kan fördela verksamhet mellan sig utan inblandning av annan part så finns bara vinnare. Som tidigare mångårig facklig fadder till öronkliniken i Lund så håller jag med om att öron-, näsa-, hals-specialiteten varit duktig på att fördela verksamheten mellan olika enheter för att kunna erbjuda en god vård. Så fick till exempel lundakliniken i princip alla cancerpatienter inom ÖNH-området från regionen sig tillsänt.

Inom kirurgin har det inte alltid varit lika självklart att fördela patienter mellan små och stora sjukhus som beskrivs i ledaren och debatteras här intill. I Danmark har man valt att där professionen inte själv skapat förutsättningar så styr man med stark hand.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera