Debatt

”Jag är okunnig om sjukvård”

Dessförinnan hade regionrådet Ingrid Lennerwald (s) från Skåne inlett sitt anförande med att erkänna att patientsäkerhet ”väl varit något som man mest med vackra ordalag skrivit in i budgeten i Region Skåne och så har det varit bra med det”.

Klockan 13.32 höll Jerker Swanstein med Ingrid Lennerwald om hennes påstående att patientsäkerhet inte varit något som funnits på politikernas agendor.

Klockan 13.33 ställde han sig frågan vad han som politiker kan göra och gav svaret att nu när han blivit medveten om problemen såg det som sin skyldighet som politiker att se till att frågan uppmärksammas och att skapa verktyg.

Klockan 13.34 deklararerade Jerker Swanstein att patientsäkerhet inte bara ska vara någonting för professionen och att anledningen till att så få fritidspolitiker var närvarande på den femte nationella patientsäkerhetskonferensen berodde på att diskussionen om patientsäkerhetsfrågor förs inom professionen och inte förts upp till politikerna, men att det var något som ska förändras från nu och framåt.

Klockan 13.35 underströk Jerker Swanstein sina påståenden: “Vi har äntligen fått upp ögonen för problemen. Politiken och den yttersta ledningen har inte haft fokus på patientsäkerhet, men det tar fart nu!”

Klockan 13.37 lovade Jerker Swanstein att det ska bli lika naturligt för Region Skåne att följa upp patientsäkerhetsfrågor som ekonomi.
Klockan 13.38 gjorde Jerker Swanstein enligt egen utsago ett kontroversiellt uttalande riktat till moderatorn Eva Nilsson-Bågenholm, Läkarförbundets ordförande, då han ”i sin okunskap om sjukvård ändå tyckte att han måste säga, även om det inte är populärt, att han tycker att professionens förskrivningsrätt är en märklig fri nyttighet för alla som har en legitimation, i synnerhet med vetskap om alla dom fel som begås”. Sedan förutspådde Jerker Swanstein att det blir en politisk diskussion om de här sakerna.

Klockan 13.40 gav han beskedet att politikerna med honom i spetsen ska ställa krav på sjukhus och vårdinrättningar i Skåne. “Vi kommer att kräva att de rapporterar hur patientsäkerheten är varje kvartal eller varje månad så att vi kan ställa frågor hur vi ska förbättra siffrorna”.

Klockan 13.41 meddelade Jerker Swanstein att eftersom en av de stora kostnadstjuvarna inom sjukvården är just ”vårdskador och liknande” är det skäl för oss att sätta upp patientsäkerhet högst på agendan.

Klockan 13.43 sade han att han begärt att Skåne ska få en uppföljning av patientsäkerheten, precis som med ekonomin och att det arbetet kommer att påbörjas 2010.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera