Debatt

I startgroparna för sextimmars arbetsdag

Sex timmars arbetsdag och bibehållen lön. Så vill politikerna i Västerbottens läns landsting få ordning på personalsituationen inom vården.

Till att börja med ska försöket göras på två ställen i länet, varav det ena med stor sannolikhet blir en avdelning på Norrlands universitetssjukhus, NUS, enligt landstingsråd LiseLotte Olsson (V).

Hon är lite tagen av den stora uppmärksamhet försöket fått den senaste tiden, trots att det är en del av en överenskommelse mellan V,S och MP, som slöts kort efter valet.

– Det kan verka längre gånget än det är, vi är bara precis i startgroparna.

Förhoppningen är i alla fall att försöket ska kunna starta under året.

Alla yrkesgrupper, inte bara läkare, sjuksköterskor och undersköterskor, ska inkluderas i diskussionerna till att börja med, enligt Liselotte Olsson.

– Men vi vet i det här skedet inte vilka yrkesgrupper det kan handla om eller var försöket blir. Det här ska göras på ett bra sätt och vi ska träffa facken för att diskutera hur vi ska lägga upp det. Vi vill att försöket ska vara långsiktigt och leda till att folk blir friskare. För oss i Vänsterpartiet är ju det här med sextimmarsdag en hjärtefråga.

Anna Sjöström, ordförande för Sjukhusläkarföreningen i Umeå och neurolog och strokeläkare på NUS, tror inte att det kommer att gälla läkare.

– Det finns ju en tradition bland läkare att arbeta övertid och det förutsätts för att det ska gå ihop. Vi kommer nog att drivas till att jobba övertid i alla fall. På ett universitetssjukhus tillkommer ju forskning, utbildning och utvecklingsarbete till exempel, uppgifter som inte fullt ut räknas in i traditionell sjukvårdsproduktion.

Men för sjuksköterskor och omsorgspersonal kan Anna Sjöström se poängen med att testa sextimmarsdag.

– Sjuksköterskorna har ett otroligt slitsamt 3-schema som dessutom är svårt att få ihop. Tre, fyra personer ägnar tid åt att lägga schema så det saknas chefer ute på avdelningarna för att handleda den yngre personalen.

Hur det ska gå ihop ekonomiskt eller hur sjuksköterskorna på kortare arbetstid ska kunna göra samma jobb, kan landstingsråd Liselotte Olsson inte svara på än. Men förhoppningen är att sextimmarsdag med bibehållen lön ska bli en konkurrensfördel.

– Det kan bli ett lockbete för att få fler sjuksköterskor att vilja komma hit, säger Liselotte Olsson.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera