Debatt

Hur ska luftvägshanteringen skötas på akuten?

Det har under en längre tid pågått en diskussion kring olika specialiteters roll i luftvägshanteringen på akuten (https://www.sjukhuslakaren.se/vem-ska-intubera/#comments_wrapper) och vi vill från Svensk förening för akutsjukvård, SWESEM, klargöra vår ståndpunkt.

Akutsjukvård har varit en medicinsk specialitet sedan 2008, men är fortfarande under uppbyggnad. Det gör att målbilden inte överensstämmer med hur det ser ut i nuläget, även om gapet däremellan successivt minskar. Redan i det första delmålet för vår specialitet blir det uppenbart. För enligt socialstyrelsens målbeskrivning ska den specialistkompetenta akutläkaren ”behärska identifering och handläggning av livshotande, eller potentiellt livshotande, tillstånd hos patienter i alla åldrar”.

Det går inte att tolka på något annat sätt än att akutläkare ska behärska luftvägshantering.

Den vidare diskussionen blir lättare om man delar upp den i två olika frågor: 1. Hur ska akutläkare utbildas för att uppfylla målbeskrivningen? 2. Hur ska luftvägshanteringen skötas på respektive akutmottagning?

För att svara på den första frågan deltar SWESEM, på inbjudan av Svensk förening för anestesi och intensivvård, i en gemensam arbetsgrupp som har uppdraget att ta fram rekommendationer för  sidotjänstgöring inom anestesi och intensivvård för ST-läkare i akutsjukvård. Det är självklart att man inte kan lära sig att självständigt intubera svårt sjuka patienter på akutrummet, genom en några månader lång sidotjänstgöring under sin ST-utbildning. För att uppfylla inte bara detta delmål, utan även för övriga delar av ST-utbildningen ser vi ett stort behov av aktiva utbildningsinsatser och regelbundna övningar. Man kan inte uppfylla målbeskrivningen bara genom att arbeta på en akutmottagning och åka på externa kurser. För att sjukhus ska kunna utbilda akutläkare krävs att man har ett genomtänkt utbildningsprogram som är väl förankrat i den egna verksamheten. Det är också sjukhusets uppgift att se till att man kan erbjuda den kliniska tjänstgöring som är nödvändig för att uppnå specialistkompetens.

Så till den fråga som skapar de mest brännande diskussionerna: Hur ska luftvägshanteringen skötas på respektive akutmottagning?

Svaret är att vi som specialitetsföreningar faktiskt inte äger den frågan, utan att det är upp till respektive sjukhus att bestämma. Precis som rutinerna för vem som sätter thoraxdrän varierar, så att detta kan utföras av anestesiologer, kirurger, akutläkare eller internmedicinare.

Oavsett vem som intuberar, måste detta ske på ett säkert sätt, med god kännedom om utrustningen, tydlig kommunikation med resten av akutteamet och en uttalad plan för hur eventuella svårigheter ska hanteras. Det finns mycket som kan göras för att förbättra säkerheten i akuta intubationer på akutrummet och vi akutläkare vill gärna delta aktivt i det arbetet.

De akuta intubationerna är dock inte så vanliga och endast en liten del av luftvägshanteringen på akutmottagningen. Luftvägen måste bedömas på alla patienter som söker med andnöd eller sväljningssvårigheter och inför att man påbörjar noninvasiv ventilation, liksom för patienter som ges läkemedel som kan påverka andningen. För att kunna ge patienter adekvat smärtlindring och sedering inför smärtsamma procedurer måste man inte bara kunna bedöma luftvägen utan också hantera den om det skulle uppstå problem. I nuläget klarar de som tjänstgör på akutmottagningarna ofta inte av det, med följden att patienterna inte får den smärtlindring de behöver. Akutläkarspecialister som uppfyller målbeskrivningen för vår specialitet kan minska det gapet mellan nuläge och målbild. Och det är bra för våra patienter.

Svensk Förening för Akutsjukvård, SWESEM

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera