Debatt

Hur beräknas min pension om jag arbetar till 67 års ålder?

Hej och tack för klargörande artiklar om framtida pensionen. Jag tror att många med mig för första gången fick en inblick i hur det kommer att fungera. Med anledning av artiklarna har jag dock några elementära frågor.

1. Jag förmodar att pensionen årligen räknas upp efter att man gått i pension. Stämmer det?

2. Om pensionen räknas upp, räknas även inkomsterna mellan 57-63 år upp?

Med andra ord är 500.000 kr vid 57 års ålder ”mer värt” än 500.000 vid 63 års ålder vid pensionsberäkningen? I artiklarna verkar det som om det är lika värde.

Erik Håkanson, överläkare,
thoraxkärlkliniken, US, Linköping.

Svar:

1. Pensionen räknas upp årligen med prisbasbeloppet, för närvarande är detta 39.700 kronor och 2007 blir det 40.300 kronor d.v.s. en uppräkning med 1,51 procent (motsvarar ungefär inflationen). Den del som du själv har fått placera ökar med den avkastning som din placering genererar.

2. Inkomsterna 57-63 år indexeras. Man tar varje årslön i perioden och delar med det årets förhöjda prisbasbelopp, f.n. är detta 40.500 kronor och år 2007 blir det 41.100 kronor.

Här är ett exempel:
1999 540.000/37.200 = 14,516 (Lägst, kastas)
2000 50.000/37.300 = 14,745
2001 560.000/37.700 = 14,854
2002 570.000/38.700 = 14,728
2003 580.000/39.400 = 14,720
2004 590.000/40.100 = 14,713 (Näst lägst, kastas)
2005 600.000/40.300 = 14,888
2006 Buffertår, medräknas inte.
2007 Avgångsår/beräkningsår, medräknas inte.

Genomsnitt räknas på de fem högsta årspoängen: (14,745 + 14,854 + 14,728 + 14,720 + 14,888) = 14,787 årsmedelpoäng.

Björn Klint, pensionsexpert på Läkarförbundet.

Frågor:

1. Det står att tjänstepensionen räknas på de sista nio åren. Om man jobbar till 67, räknas åren 65 – 67 in i dom nio?

2. Den lagstadgade inkomstpensionen ökar ju ordentligt om man jobbar kvar / inte tar ut nån pension till 67. Gäller samma siffror för den kollektivavtalade?

Hälsningar, Magnus Gjötterberg, chefläkare på S:t Eriks Ögonsjukhus, född den 23 oktober 1941

Svar:

1. Nej. Man ”klipper” beräkningsperioden för pension vid 65 år. I och med att du är född 23/10 1941, är pensionsdatum för dig (= beräkningsdatum) 2006-09-30. Beräkningsunderlaget för den förmånsbestämda pensionen utgörs således av årslönerna 1998 – 2004, varav de två sämsta åren stryks.

2. Förenklat kan man säga att den kollektivavtalade (KAP-KL) som i ditt fall beräknats 2006-09-30 ökar 4,8 % per år. Man måste dock ta med i beräkningen att du inte får ut någon pension under dessa två år och att den ”förlusten” skall täckas av uppskrivningen med 4,8 %. Det tar några år innan du har kompenserat dig för detta.
Man måste även se i vilken marginalskattesits du sitter. Många läkare har den högsta marginalskatten såväl som yrkesarbetande som pensionärer. Då spelar det ju mindre roll när man tar ut pensionen – som heltidspensionär som lyfter pensionen eller som yrkesarbetande pensionär som förutom lönen lyfter pensionen. Har du däremot lån på villa t.ex, med stora ränteavdrag, så kan situationen vara en annan.

Björn Klint, pensionsexpert på Läkarförbundet.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera