Debatt

Han vill schemalägga läkarkåren och avskaffa jourkompen

– Nackdelen är förstås att läkarna går miste om jourkompen och det är ju inte så populärt, säger överläkare Otto Uberbacher, verksamhetschef på medicinkliniken på sjukhuset i Varberg.

Otto Uberbacher Varbergs sjukhus har analyserat vad som kommer att hända när de nya EU–direktiven börjar gälla den 1 januari 2007. Slutsatsen är överraskande och kontroversiell:

– Finns det i dag en fungerande jourverksamhet med egna doktorer klarar man också en schemaläggning utan att behöva anställa mer personal efter den 1 januari 2007.

På Varbergs sjukhus började man redan i fjol titta på vad som kommer att hända när de nya arbetstidslagarna träder i kraft.

– Vi ville se om det var något vi kunde göra själva här på sjukhuset. Skulle vi behöva nyanställa eller vad kommer att hända här? Det fanns ju ett rykte eller en utredning från någon klinik att man skulle behöva anställa x antal läkare som man sedan extrapolerat och kommit fram till att 3.000 nya läkare skulle behövas anställas för att klara de nya villkoren.

– Vi valde att titta på medicinkliniken eftersom den är störst. Utgångspunkten var att alla ska ha en sammanhängande dygnsvila på elva timmar.

– Först gjorde vi ett ganska översiktligt schema. Sedan gick vi mer in i detalj och tittade på hur det ser ut i dag. Vi har ju många som jobbar deltid, en del arbetar 50 procent andra 80 procent och dessutom har vi vissa personer som av åldersskäl eller andra skäl inte deltar i natt-tjänstgöringen. De tog vi bort och lade i en särskild snurra för sig.

Och slutsatsen som presenterades på ett möte med Chefsläkarföreningen i Stockholm blev:

– Hur man än vrider och vänder på det så är det inget bekymmer för oss, säger Otto Uberbacher. Det går att ha en fungerande jourverksamhet utan att behöva anställa fler doktorer även med de nya arbetstidslagarna.
Man testade även samma princip för schemaläggning på de mindre klinikerna på sjukhuset och kom fram till samma slutsats.

– Har man bara en fungerande jourverksamhet med egna doktorer och inte hyr in jourerna klarar man detta oavsett man är 14 eller 50 på kliniken.

Otto Uberbacher är medveten om att hans slutsats är kontroversiell och säger att kollegerna inte precis ställer sig och gör vågen för hans förslag eftersom jourkompen försvinner och man blir som alla andra bundna till 5–6 veckors ledighet per år.

– Jag vet att detta är en mycket helig ko och att jag är ute på lite hal is. Men jag tycker ändå det är bättre att göra någonting än att bara stoppa huvudet i sanden och blunda. Man måste se detta som en process och det går säkert att göra något bra av detta.

– Vi har ju också en press från andra förbund och organisationer om att kontinuiteten inte alltid är så bra på läkarsidan. Egentligen har vi inget val, vi får acceptera det som det är.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera