Debatt

”Generisk förskrivning minskar inte risk för förväxling”

Att generisk förskrivning skulle minska risken för att patienterna förväxlar sina läkemedel är vilseledande, framför Läkemedelsindustrin och Läkemedelsverket i varsin replik i SvD.

De två läkarna Bengt Järhult och Arne Melander, har inom loppet av ett par dagar fått svar på sitt debattinlägg i Svenska Dagbladet 3 maj. De framförde att generisk förskrivning, tvärtemot vad Läkemedelsverket kommit fram till i sin utredning som är ute på remiss, minskar riskerna för felmedicinering.

Ett införande av generisk förskrivning innebär inte att läkemdelsförpackningar och tabletter standardiseras, skriver representanterna från LIF respektive Läkemedelsverket. Det skulle kräva förändringar i den gemensamma europeiska lagstiftingen.

” Enda skälet för ett sådant förslag skulle vara att det är bekvämare för läkaren”, menar Anders Blanck, VD för LIF.

Läkarnas formulering om att Läkemedelsverket avråder från generisk förskrivning på grund av att myndigheten ”inte vill stöta sig med tillverkarna av originalläkemedel”, avfärdar Anders Blanck som insinuant och Läkemedelsverkets debattörer som grundlöst.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera