Debatt

Fyra av tio vårdcentraler gick med underskott

– Undersökningens resultat är ytterligare ett exempel på att vinstdebatten är överdriven. Det är förlusterna inom sjukvården som är det stora problemet, säger Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson (bilden), som menar att man måste se över ersättningssystemen så att de skapar kontinuitet.

– Det ger bättre kvalitet och minskar risken för fel. Det är också viktigt att värdera rätt kompetens, menar hon.

Av rapporten framgår att det ofta är kostnaderna för så kallade stafettläkare som urholkar ekonomin för såväl privata som offentligt ägda vårdcentraler.

Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom föreslår i en kommentar att landstingen bör se över bredden i vårdcentralernas uppdrag och ersättningssystem.

”Snedvrider konkurrensen”

– Landstingens underfinansiering av vårdvalet är ohållbar. När den landstingsdrivna verksamheten går back och bakvägen får mer resurser än de privat drivna vårdcentralerna snedvrider det konkurrensen. Det är oacceptabelt. Konkurrensverkets har helt rätt i sin bedömning att landstingsledningarna måste se över villkoren för vårdcentralerna så att de är rimliga och likvärdiga, menar Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdföretagarna.
Sett över landet har antalet vårdcentraler ökat med 20 procent sedan reformen trädde i kraft. I vissa områden, särskilt på glesbygden, finns dock fortfarande få vårdcentraler, vilket begränsar valmöjligheterna.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera