Debatt

Fortsatt ordväxling om joursystem

Heidi Stensmyren

Debatten om läkarnas jouravtal fortsätter ännu. I en debattartikel i

Dagens Samhälle i dag bemöter läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och Torbjörn Karlsson, styrelseledamot i Sjukhusläkarna och  ordförande i Upplands allmänna läkarförening ett inlägg från Johan Edstav, landstingsråd i Uppsala län.

Edstav, som skrivit under rubriken ”Våga diskutera läkarnas joursystem”, kritiserar precis som även exempelvis det skånska regionrådet Carl Johan Sonesson (M) dagens joursystem för läkare och menar att kompsystemet gör planering av verksamheten problematisk.

Torbjörn Karlsson.

Heidi Stensmyren och Torbjörn Karlsson påpekar i sin replik att läkarna är den yrkesgrupp i landstingen som arbetsgivaren får flest antal arbetade timmar av och att avskaffa läkarnas jour och beredskap skulle skapa stora problem med tillgång till läkare och i förlängningen till god hälso- och sjukvård.

”Exempelvis skulle mindre akutsjukhus runt om i landet få stora bemanningsproblem om jour och beredskap försvann. För många kliniker är det mest kostnadseffektivt att det finns läkare i jour och beredskap för att rycka in vid akuta behov. Joursystemet garanterar således tillgång till hög kompetens dygnet runt till en rimlig kostnad och med hög närvaro av läkare under dagtid.” skriver Stensmyren och Karlsson.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-03

Hur kommer coronakrisen att påverka världen och sjukvården? Läkare experter och forskare ger sin syn på saken / Bill Gates förslag i talet från 2015 / Johan Giesecke: "Bill Gates underskattade de politiska svårigheterna" / Björn Olsen om beredskapen framtiden och vad som behöver göras / Intensivvårdsläkare berättar om månaderna som passerat / Debatt: "Coronakrisen – en möjlighet till framtida lärdomar?" / Krönika: "Det vi genomlever nu är resultatet av ett gigantiskt politiskt misslyckande"

Prenumerera