Debatt

Först fick läkaren inget veta, sedan fick läkaren inget säga

9 juni: En hjärtsjuk äldre kvinna avlider på akutmottagningen på Varbergs sjukhus.

10 juni. När dagjouren anländer befinner sig en svårt sjuk kvinna med en allvarlig infektion som spridit sig till blodbanan fortfarande på akuten. Den sjuka kvinnan har då väntat i 16,5 timmar på ett akutrum utan att ha fått behandling.

Dagjouren skriver ett upprört mail till kollegorna att han skäms att överhuvudtaget arbeta på sjukhuset. Mailet framkallar en kedjereaktion.
Läkarkåren diskuterar vad som hänt på kliniken de senaste två dagarna och ledningens bristande engagemang. I anslutning till ett morgonmöte utses den nu polisanmälda läkaren som sitter i klinikens avvikelserapporteringsgrupp att skriva en rapport på det tragiska dödsfallet.

12 juni. Hallands Nyheter publicerar en artikel om det tragiska dödsfallet och vårdplatsbristen på Varbergs sjukhus efter att ha kontaktats av en grupp läkare, som vill vara anonyma ”av rädsla för repressalier ovanifrån”.
Läkarna säger till tidningen: ”De senaste dagarnas händelser är droppen som fått bägaren att rinna över. Platsbristen på medicinkliniken gör arbetet på akuten ohållbart. Det är kaos! Det går inte att se vilka patienter som ska bedömas först”.

Skriverierna i pressen får sjukhusledningen att agera. Det blir känt att ledningen ska göra en Lex Maria-anmälan på dödsfallet och ledningen beslutar att besöka medicinkliniken. Den polisanmälde läkaren avstår från att skriva avvikelsrapport på fallet då omständigheterna nu ska utredas ordentligt som Lex Maria-ärende.

17 juni:
Ledningen träffar läkarna på medicinkliniken för att diskutera dödsfallet och den kaotiska vårdplatssituationen. Stämningen blir stundtals hätsk och flera av läkarna upplever ledningens budskap som direkta och förtäckta hot.
På mötet får de höra att klinikens problem ska skötas internt och inte i pressen.

De av läkarna upplevda hoten utreds nu av läkarföreningen som överväger en JO-anmälan för brott mot yttrandefriheten och meddelarfriheten
På mötet beslutas trots den dåliga stämningen och motsättningarna att något måste göras åt det akuta problemet med vårdplatser. Det tillsätts en grupp från kliniken som tillsammans med ledningen ska komma med förslag på en vårdplatskoordinator. Än en gång. Frågan har utretts i åratal och färdiga förslag finns, men inget har hänt. Den nu polisanmälda läkaren blir en av klinikens representanter i gruppen.

6 juli: Den polisanmälda läkaren kallas till ett möte med ledningen ”i ett arbetsrättsligt ärende”, men får inte av personalchefen reda på vad ärendet gäller. Läkaren kontaktar då facket som avrådde läkaren från att gå på mötet ensam utan att veta vad som ska diskuteras. Mötet ställs in.

Istället träffas fackets representant och ledningen dagen därpå. Sjukhusledningen meddelar att man tänker ge läkaren en varning för dataintrång. Ledningen har i sitt arbete med sin Lex Maria-anmälan sett att läkaren loggat in i journalen och inte varit i klinisk tjänst.
Det beslutas om ett nytt möte två dagar senare då den nu polisanmälda läkaren ska närvara.

9 juli: Närvarande på mötet är sjukhuschefen, chefläkaren, personalchefen, två representanter från facket och den nu polisanmälda läkaren. Sjukhuschefen Kristina Wallentin inleder mötet med att meddela att ledningen ändrat sig. Kristina Wallentin säger att man varit i kontakt med SKL och på deras rekommendation nu beslutat att istället för att utdela en varning ska polisanmäla läkaren.

Läkaren vill då förklara sig, men får av sjukhuschefen Kristina Wallentin beskedet att det finns det ingen anledning till. Nu får rättsprocessen ha sin gilla gång.
Kristina Wallentin sänder samma dag iväg sin polisanmälan som diarieförs dagen därpå hos polisen.
Se också:

• Inga krav i rutinerna att det krävs chefens tillstånd för att få gå in i journalen

• Läkaren behandlades som en brottsling
• ”Katastrof för patientsäkerhetsarbetet”
• Idag kan en sjukhuschef bara prövas av sina chefer
• Förundersökningen nedlagd – Den polisanmälda läkaren: “Det känns underbart!”
• Medicinklinikens chef avgår, men fackliga representanter kräver att även de ytterst ansvariga lämnar sina poster
• Datainspektionen: Hur vården ska bedrivas lägger vi oss inte i
• Här slänger sjukhuschefen Kristina Wallentin ut läkarna från presskonferensen
• Socialstyrelsens generaldirektör: Var syftet att skriva en avvikelserapport kan jag inte se att läkaren begått något brott
• Landstingets förhandlare: ”Varken vi eller SKL har rekommenderat sjukhusledningen att polisanmäla läkaren”
• Så säger lagen och Socialstyrelsens föreskrifter
• Sjukhuschef polisanmälde läkare som skulle rapportera misstänkt felbehandling av patient som dog

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera