Debatt

”Det behövs mer forskning för höjd patientsäkerhet”

För att minska det stora antalet vårdskador behövs en bättre vetenskapligt grundad kunskap om vad som behöver göras för att nå en hög säkerhet i vården, skriver åtta läkare och forskare på DN Debatt i dag.

Bland debattörerna finns tre läkare Hans Rutberg, Henry Nyhlin och Pelle Gustafson, som, liksom de övriga debattörerna, är engagerade i patientsäkerhet.

–  Alla verkar eniga om vikten av hög patientsäkerhet, men det finns en oklarhet och oenighet om vad det innebär i praktiken, skriver de.

Debattörerna föreslår att patientsäkerhet ska ingå i den kommande forskningspropositionen och anger tre skäl:

  1. Staten måste ta ett tydligt ansvar för en nationell kunskapsuppbyggnad om patientsäkerhet.
  2. Det behövs en genomtänkt strategi för hur resultat från forskning och utveckling snabbt ska bli användbara.
  3. Det behövs ett nationellt självständigt kunskapscentrum för patientsäkerhet för att driva på utvecklingen.

Varje år inträffar cirka 1 400 dödsfall där en vårdskada bedöms ha bidragit, skriver de, och nämner också lidandet och förlängd vårdtid för de skadade.

– Vi bedömer att vårdskador kostar minst 10 miljarder kronor årligen enbart för sjukvården. Till detta kommer övriga kostnader för samhälle och de skadade själva.

Det behövs tvärvetenskaplig forskning med ett systemperspektiv på hälso- och sjukvården, skriver författarna och lägger fram ett antal förslag på områden där mer forskning om patientsäkerhet behövs. Det är bland annat psykiatri, barnsjukvård, primärvård och hemsjukvård.

Användbara resultat bör sedan snabbt komma till nytta, skriver de.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera