Debatt

”Den mobila ultraljudstjänsten försvann efter upphandling”

Anna-Lena Bengtsson skriver i Sjukhusläkaren nr1/2012 i en artikel med rubriken ”En rörlig vård kräver mobila lösningar” att SKL, Sveriges kommuner och landsting, jobbar aktivt för att vården ska bli bättre på att skapa bra IT-tjänster som bl.a. underlättar vårdkontakterna för patienten. Appar och läsplattor utvecklas i allt snabbare takt, men, hur medvetna och framförallt hur villiga är landstingens tjänstemän och de fol­k­valda politikerna som ju är ytterst ansvariga för hälso- och sjukvården att också ta till sig och verkligen satsa på de nya arbetssätten?

Ett illustrerande exempel på detta kan vara den mobila ultraljudstjänsten i Stockholms län under perioden fr.o.m. år 2001 fram till dags dato. Vi har sedan 2001 försökt och också lyckats med att införa ett nytt mobilt arbetssätt som på ett påtagligt sätt underlättar för svårt sjuka och äldre patienter i Stockholms län. Trots detta fungerar denna verksamhet inte som avsett än idag, mer än 10 år senare.

Hur sker egentligen införandet av ett nytt arbetssätt inom sjukvården i praktiken, dvs. i den patientnära verksamheten och vilka administrativa problem kan stå i vägen? Finns det rent av hinder som motverkar utvecklingen och motarbetar den sjukvårdskunniga personalen som ju alltid kommer att behövas, oavsett teknikens framsteg?

Vi vill betona att ingen av oss varken har ekonomisk eller annan personlig vinning av om den mobila ultraljudstjänsten återinförs inom Stockholm län så som det en gång var tänkt. Själv har jag hunnit fylla 65 år och Bengt är verksam i en annan bransch.

Pengar och incitament saknades

Här följer en redogörelse i korta drag om tjänsten Mobilt ultraljud i Stockholms län:

Verksamheten startade i praktisk mening 2003 i regi av Medicinsk Röntgen AB och utvecklades sedan kontinuerligt på ett positivt sätt i samarbete med läkare, sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga, men bara fram till och med år 2008. Från och med 2009-01-01 har verksamheten via en upphandling exklusivt tilldelats röntgenkliniken vid Ersta sjukhus, som enda aktör för hela länet.

Tyvärr visade det sig mycket snabbt att Ersta egentligen saknade både resurser och incitament att driva verksamheten med den mobila ultraljudstjänsten vidare och eftersom ingen annan aktör tillåts att utföra tjänsten så har verksamheten med mobil ultraljudsdiagnostik i Stockholms län nu i princip legat nere under mer än 3 års tid.

Denna under 2007 prisbelönta verksamhet har på ett abrupt sätt upphört efter Stockholms läns landstings senaste upphandling av radiologiska tjänster under år 2008.

Landstingets tjänstemän har efter detta under drygt 3 års tid löpande fått rapporterat till sig uppgifter om ett i stort sett obefintligt antal undersökta patienter med mobilt ultraljud i Erstas regi och därmed också kännedom om att avtalsvillkoren inte kan ha uppfyllts. Enligt obekräftade uppgifter har landstinget till råga på allt för avsikt att förlänga avtalet gällande den mobila ultraljudstjänsten med Ersta sjukhus trots att verksamheten inte fungerar som avsett.

Många fördelar

Det är vår bestämda uppfattning att den mobila diagnostikens fördelar för patienter, sjukvårdspersonal, besparingar i transportkostnader m.m. knappast kan överskattas.

Stockholm var ju faktiskt först ut med att erbjuda mobilt ultraljud 2003, medan Oslo var först när det gäller mobil röntgen 2004. I dagsläget är dock Norge långt före Sverige när det gäller utnyttjandet av mobil medicinsk teknik. Detta visar sig bland annat i avsevärda besparingar för den norska sjukvården, t.ex. vad gäller transportkostnader.

Hemkomna från en konferens om mobil diagnostik i Oslo överlämnade vi vid ett personligt möte i slutet av november 2011 några broschyrer från ett par norska kommuner och landsting till tjänstemännen vid Stockholms läns landsting i syfte att belysa den snabba utvecklingen av den mobila diagnostiken i Norge.

Det vore intressant att veta om landstingets tjänstemän har satt sig in i utvecklingen av den mobila diagnostiken och om de har vidtagit några åtgärder för att undersöka möjligheterna att utveckla arbetssätten med de olika mobila lösningarna. Tillsvidare för det mobila ultraljudet i Stockholms län fortsatt en tynande tillvaro.

Jaroslava Lander, Leg. läk. specialist i medicinsk radiologi, verksamhetsansvarig för mobilt ultraljud i Stockholms län 2003-2008.
Bengt Lander, projektadministratör för mobilt ultraljud i Stockholms län 2003-2008.

Fotnot: Sjukhusläkaren har begärt svar från Ersta Sjukhus och landstinget.
Lott Bergstrand, verksamhetschef röntgen, Ersta Sjukhus har meddelat följande ”Jag har i samråd med vår kommunikations­avdelning och Per Larhed beslutat att inte gå i svaromål i detta ärende”.
Landstingets ansvarige upphandlare vid tidpunkten har slutat sin tjänst. Landstinget har utlovat ett svar, men har inte inkommit med något sådant.

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Krönika
Bertil Hagström

Orisken är mycket större än risken

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Ur Sjukhusläkaren 2020-04

Så stor är operationsskulden – region för region / sjukhus för sjukhus / Vad behövs nu då? / "Vi behöver större marginaler till vardags – inte för en pandemi" / De klarade covid-19-stormen / Professionalismens återkomst / "Yngre läkare har utnyttjats" / Kan en pandemi rå på administrationssamhället? / Krönikor / Porträttet: Anna Rask-Andersen / Från facklig till chef och tillbaka

Prenumerera