Debatt

”Den bakomliggande orsaken är kompetensproblem”

"Åkesson underskattar märkligt nog sjukhusläkarnas specialistutbildning för allmänläkaruppgiften trots att han själv är dubbelutbildad på sjukhuset och troligen är en duktig primärvårdsläkare". Det skriver Per-Gunnar Larsson i denna replik till Åke Åkessons replik.

Åkesson skriver att ”Allmänläkarens uppgifter kan inte hanteras av sjukhusspecialister” och ”Den kontinuerligt ökande subspecialiseringen i sjukhusvärlden förutsätter ett helhetsansvar som bara kan tas av en allmänläkare”.

Den fråga som inställer sig på Åkessons påstående rörande allmänläkarnas omnikompetens är om allmänläkarna verkligen kan klara att utföra allmänläkarens uppgifter. Jag redovisade i min artikel att allmänläkarna inte har erforderlig kompetens för att klara det mycket stora uppdrag som de tagit på sig. Jag hänvisade till Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Rapport 2023:2, att av vårdcentralsläkarna planerar 28 % sluta, 66 % upplever arbetet som oerhört stressigt och 35 % har symtom på utmattning.

Dessa siffror indikerar rätt tydligt att den bakomliggande orsaken är kompetensproblem i och med att allmänläkarna upplever sig som otillräckliga i relativt stor omfattning när det gäller handläggning av kroniska sjukdomar, psykiska sjukdomar, missbruk, palliativ vård och demenssjukdomar. Sjukdomar som de ska ha relativt stor kunskap om. Känner man otillräcklighet kunskapsmässigt så har det självfallet påverkan på det egna måendet och blir därutöver också ett patientsäkerhetsproblem.

Känner man otillräcklighet kunskapsmässigt så har det självfallet påverkan på det egna måendet Per-Gunnar Larsson

När det gäller ovanstående sjukdomar och sjukdomspanoramat i övrigt så räcker det enligt Åkesson med ett knapptryck för att inhämta senaste kunskapen eller att direktkommunicera med sjukhusläkare. Hur snabbt eller trögt det är med dessa typer av kommunikation när man har patienten framför sig bortser han ifrån. Allt talar för att det inte är så smidigt.

Avseende utbildningen till allmänläkare så är det nu tydligen tillfyllest med AT-tjänstgöring och rätt handledning i primärvårdsfunktionen.  Åkesson underskattar märkligt nog sjukhusläkarnas specialistutbildning för allmänläkaruppgiften trots att han själv är dubbelutbildad på sjukhuset och troligen är en duktig primärvårdsläkare. Hans kompetens kanske just beror på att han i grunden är sjukhusspecialist.

Sammanfattningsvis finns det inte mycket som talar för att allmänläkarna kommer att klara primärvårdsuppdraget ens med 1100 invånare på sin lista. Det problem vi ser med den uppsplittrade sjukvården i två system är konkurrens om resurser och inga synergier alls. Den så kallade primärvården fungerar i princip 8 timmar om dagen 5 dagar i veckan medan sjukhusvården fungerar 24 timmar om dagen veckans alla dagar under hela året.

Allt talar för att ett sammanhållet sjukvårdssystem är bäst om sjukhusen ges tydligt ansvar för hela sjukvårdssystemet. Idag är ansvaret uppdelat på sjukhus och vårdcentraler med de problem som delat ansvar innebär; ingen tar riktigt ansvar.

Tillförs sjukhusen den personal som arbetar i primärvården och ger dem relevant utbildning så kan sjukhusen både säkra tillräckligt med egen personal inkl. jourpersonal samt bemanna öppenvården med kunnig sjukhuspersonal.

När man planerar sjukvård är det bra att lägga in dimensionen; vilken kompetens hos läkaren önskar jag själv vid till exempel eget ögon-, öron-, hjärtsymtom eller sjukdom hos mitt barn? Jag väljer då att träffa sjukhusspecialist istället för googlande allmänläkare som kanske sedan skriver remiss. Jag låter mig vägledas av verkligheten framför ideologi.

Per-Gunnar Larsson
Pensionerad flygöverläkare och stabsläkare i Försvaret, fd distriktsläkare i Angered

Vill du debattera? Skicka ditt inlägg till debatt@sjukhuslakaren.se

Analyser, reportage, debatt och nyheter från sjukhusvärlden Vi ser till att hålla dig i händelsernas centrum

GDPR

Sjukhusläkaren

Nyheter, debatter & reportage från sjukhusvärlden

Prenumerera